Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

46

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Figur 4-3

Kløver bliver bestøvet af

humle- og honningbier, som

kan sprede pollen videre til

andre kløvermarker op til

2-3 km borte.

Foto: Gösta Kjellsson.

En tredje kilde er overlevende frø fra tidligere konventionel

dyrkning af arealer, der omlægges til økologisk dyrkning.

Specielt spildfrø af f.eks. genmodifi ceret raps kan overleve i

jorden mere end 5 år og vil kunne opformeres i marken og

omgivelserne og give problemer. Kornsorterne inklusive majs

overlever derimod normalt mindre end 1 år i jorden og opformeres

derfor ikke. Endelig vil GM-frø måske i fremtiden blive

spredt med komposteret byaffald og ikke-økologisk husdyrgødning.

Sandsynligheden for at der sker en opformering på

de økologiske marker er dog formentlig ret lille.

En potentielt større spredningskilde er overslæb af GM-frø

med landbrugsmaskiner. Hvis økologiske og konventionelle

landmænd, der dyrker GM-afgrøder, har maskinfællesskab,

vil det kræve grundig rensning at hindre overslæb af frø fra

hjul eller mejetærsker. Ved høst af særlig kritiske afgrøder som

f.eks. raps bør fælles anvendelse af redskaber helt undgås.

Spredning af GMP med pollen

På længere sigt vil spredningen af de gener, der bærer de

genmodifi cerede egenskaber, med pollen og frø kunne blive

et mærkbart problem for det økologiske landbrug (tabel 4-1).

Dette vil måske ske allerede fra 2003, når nye GM-afgrøder

forventes godkendt til dyrkning efter indførelse af nye regler

for mærkning og overvågning.

More magazines by this user
Similar magazines