Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

Økologisk landbrug og naturen

– gør økologisk landbrug en forskel for natur og miljø ?

Redigeret af

Martin Holmstrup

Med bidrag af

Gösta Kjellsson, Knud Tybirk, Niels Elmegaard, Rasmus Ejrnæs,

Ruth Grant, Jesper S. Schou, Susanne Elmholt, Per Schjønning,

Lars J. Munkholm og Vibeke Langer

© 2003 Danmarks Miljøundersøgelser, forfatterne

og G.E.C.Gads Forlag. Aktieselskabet af 1994, København

Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem

eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafi sk,

elektronisk, mekanisk, fotografi sk, indspillet på plade eller bånd,

overført til databanker eller på anden måde, uden forlagets

skriftlige tilladelse.

Enhver kopiering fra denne bog må kun ske efter reglerne i lov

om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer.

Det er tilladt at citere med kildeangivelse i anmeldelser.

Forlagsredaktion: Ole Jørgensen

Illustrationer og montage: Juana Jacobsen og Kathe Møgelvang,

Grafi sk værksted, Danmarks Miljøundersøgelser.

Omslag: Grafi sk værksted, Danmarks Miljøundersøgelser.

Omslagsfotos: Elin Jørgensen (øverst) og CDanmark.

Scanning og tryk: Narayana Press, Gylling

Indbinding: Damm’s Forlagsbinderi ApS, Randers

Denne bog er trykt på 130g Cyclus Print.

Overskydende papir og pap er genbrugt.

ISBN 87-12-04018-5

1. udgave, 1. oplag 2003

Gads Forlag

Klosterstræde 9

1157 København K

Tlf: 33 15 05 58

Fax: 33 11 08 00

www.gads-forlag.dk

E-mail: sekr@gads-forlag.dk

More magazines by this user
Similar magazines