Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

58

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Figur 5-4

Skematisk oversigt over henholdsvis

konventionelt og

økologisk drevet landbrugs

kvælstofregnskab. Pilenes

tykkelse angiver den relative

betydning af de forskellige

til- og fraførsler.

Kvælstofforurening fra forskellige

landbrugsformer

Kvælstof er det næringsstof, som indgår med størst mængde

i landbrugsproduktionen. Omsætningen kan illustreres ved

et såkaldt kvælstofkredsløb, der viser kvælstofstrømmene i

landbruget, se fi gur 5-4.

Handelsgødning

Foder

Foder

Konventionelt landbrug

Kvælstofnedfald

Kvælstofnedfald

Ammoniakfordampning

og denitrifikation

Udvaskning

Ammoniakfordampning

og denitrifikation

Kvælstoffiksering

Økologisk landbrug

Udvaskning

Kvælstoffiksering

Vegetabilske

produkter

Animalske

produkter

Vegetabilske

produkter

Animalske

produkter

More magazines by this user
Similar magazines