Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

62

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Høst udbytte

Kvælstof tilførsel

Handelsgødning

Husdyr -

gødning

Nedfald

fra atmosfære

Aktuel landbrugspraksis, 2000 Økologiske scenarier

Planteavl Svinebrug Kvægbrug Planteavl

med korn

og rækkeafgrøder,

grønbrak

(kløvergræs)

hvert

4. år

Svinebrug

med

import af

husdyrgødning

og

med 75 %

selvforsyning

med

foder

Kvægbrug

uden

import af

husdyrgødning

og

vmd 85 %

selvforsyning

med

foder

kg pr. ha a.e pr. ha a.e pr. ha kg pr. ha a.e pr. ha a.e pr. ha

7600 72 66 3400 36 35

kg pr. ha kg pr. ha kg pr. ha kg pr. ha kg pr. ha kg pr. ha

120 91 87 0 0 0

25 84 129 44 142 125

15 15 15 15 15 15

Fiksering 6 6 32 49 50 71

I alt 167 196 253 108 207 211

Kvælstoffraførsel

Ved høst 111 113 131 48 78 119

Overskud 56 83 122 60 129 92

Tabel 5-3

Høstudbytter og kvælstofregnskab for marken ved aktuel landbrugspraksis i 2000 (Grant et al. 2001),

og for typiske scenarier for økologisk jordbrug (Kristensen & Olesen, 1998). På de enkelte økologiske

brug kan overskuddet af kvælstof i marken være både større og mindre end ved konventionelle brug.

a.e. = afgrødeenhed: ca. 100 kg tørstof.

More magazines by this user
Similar magazines