Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

76

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Litteratur

Kapitel 1

Anbefalet videre læsning

Kapitel 2

Referencer

Anbefalet videre læsning

Schjønning, P. 1996.

Den frugtbare jord: Jordstrukturen skal plejes som din vigtigste

afgrøde. Agrologisk, 3 (1996), 16-17.

Schjønning, P. & Elmholt, S. 1996.

Den frugtbare jord: Frem med spaden. Agrologisk, 3 (1996), 20-21.

Schjønning, P., Munkholm, L.J. & Rasmussen, K.J. 1999.

Økologer skal køre med små vogne. Økologisk Jordbrug, nr. 187,

s. 11.

Schjønning, P., Munkholm, L.J., Elmholt, S., Debosz, K., Mikkelsen,

G.H. & Trautner, A. 2000.

Den danske dyrkningsjords tilstand og kvalitet – konsekvenser

af trafi k og jordbearbejdning. Tidsskrift for Landøkonomi 4/00,

293-300.

Schjønning, P., Elmholt, S. & Christensen, B.T. (eds.) 2003.

Managing Soil Quality – Challenges in Modern Agriculture. CAB

International, Wallingford, UK.

Schjønning, P., Elmholt, S., Munkholm, L.J. & Debosz, K. 2002.

Soil quality aspects of humid sandy loams as infl uenced by

organic and conventional long-term management. Agriculture,

Ecosystems & Environment 88, 195-214.

Schjønning, P., Munkholm, L.J., Elmholt, S., Debosz, K. & Jensen,

U.B. 1999.

Jordens strukturegenskaber – et centralt element i frugtbarhedsbegrebet.

MILJØFORSKNING, 39, 7-14.

Pfi ffner, L. & Mader, P. 1997.

Effects of biodynamic, organic and conventional production

systems on earthworm populations. Biological Agriculture &

Horticulture 15, 3-10.

Andersen, C. 1997.

Regnorme. Natur og Museum nr. 4, december 1997.

Gjelstrup, P. & Petersen, H. 1987.

Jordbundens mider og springhaler. Natur og Museum nr. 4, 1987.