Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

Kapitel 3

Anbefalet videre læsning

Kapitel 4

Referencer

Anbefalet videre læsning

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen 77

Coleman, D.C. & Crossley, D.A., Jr. 1996.

Fundamentals of Soil Ecology. Academic Press, San Diego, California,

205 pp.

Dick, R.P. 1992.

A review: long-term effects of agricultural systems on soil biochemical

and microbial parameters. Agriculture, Ecosystems and

Environment 40, 25-36.

Petersen, J.H. 1998.

Svamperiget. Gads Forlag, København.

Ryan, M. 1999.

Is an enhanced soil biological community, relative to conventional

neighbours, a consistent feature of alternative (organic and

biodynamic) agricultural systems? Biological Agriculture and

Horticulture 17, 131-144.

Stockdale, E.A., Shepherd, M.A., Fortune, S., & Cuttle, S.P. 2002.

Soil fertility in organic farming systems – fundamentally different?

Soil Use and Management 18, 301-308.

Hald, A.B. 2002.

Økologisk jordbrug og natur. Jord og Viden 15: 14-17.

Jensen, E.S. m.fl . 2002.

Visioner for fremtidens jordbrug. Gads Forlag, København, 367 pp.

Langer, V., Dalgaard, T., Mogensen, L., Heidmann, T., Elmegaard,

N., Odderskær, P. & Hasler, B. (red.) 2002.

Omlægning af økologisk jordbrug i et lokalområde. FØJO rapport

nr. 12. – Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, Tjele.

Tybirk, K. & Alrøe, H.F. (red.) 2001.

Naturkvalitet i økologisk jordbrug. FØJO rapport nr. 9, 1-86.

– Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, Tjele.

Elmegaard, N. & Bruus Pedersen, M. 2001.

Flora and fauna in Roundup tolerant fodder beet fi elds. NERI

Technical Report No. 349. – Danmarks Miljøundersøgelser.

Damgaard, C., Kjellsson, G., Kjær, C. & Strandberg, B. 1998.

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU, 23/1998. – Danmarks

Miljøundersøgelser.

More magazines by this user
Similar magazines