Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

Siden det økologiske landbrug er blevet en mere etableret

bedriftsform op gennem fi rserne og videre frem, har vi fået

en meget bedre og mere detaljeret dokumentation for hvilke

konsekvenser denne form for landbrug har for miljø og sundhed.

Denne viden er i Danmark bragt et stort skridt videre

som følge af de sidste års forskningsprogrammer indenfor

økologisk landbrug.

Bogen har til hensigt at gøre status over den viden man har

omkring miljøpåvirkning og naturindhold inden for økologisk

landbrug. Som undertitlen antyder – gør det en forskel ?

– vil den gennemgående angrebsvinkel være en sammenligning

med konventionelt landbrug.

Bogen indeholder 6 kapitler. Kapitel 1 og 2 omhandler

jorden som dyrkningsmedie. Hvad karakteriserer en god og

frugtbar jordbund, hvad består den af, og hvorledes påvirker

landbrugsdriften disse forhold ? Er der fordele forbundet med

økologisk landbrug ? Påvirkning af jordens levende organismer

beskrives fordi de har en stor rolle i spørgsmålet om

jordens frugtbarhed. I kapitel 3 ses der på om den økologiske

landbrugsdrift giver bedre forhold for landskabets vilde planter

og dyr. Herefter går bogen i kapitel 4 over til at se på om

gen-modifi cerede planter i tilstødende konventionelle bedrifter

udgør en trussel for økologisk landbrug, der som bekendt

ikke tillader brugen heraf. I kapitel 5 ses der på om økologisk

landbrug er en løsning til landbrugets utilsigtede tilførsel af

næringsstoffer til grundvand og vandmiljø. I bogens sidste

kapitel behandles økonomiske aspekter af omlægning til

økologisk landbrug. Hvad koster de miljømæssige fordele

ved økologisk landbrug samfundet ? De enkelte kapitler er

skrevet, så de kan læses i sammenhæng eller enkeltvis.

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen 7

More magazines by this user
Similar magazines