1. Installation 2. Tekniske Data B: B a: Ka

oelandonline.dk

1. Installation 2. Tekniske Data B: B a: Ka

Sensorboks LRS 02

Monteres på ventilationskanaler

Min. Lufthastighed 1 m/s

Max. Lufthastighed 20 m/s

Temperaturområde se røgsensor ORS 210

IP beskyttelse

(på kanaloverfladen)

IP 54

Farve blå/ transperant

Materiale PC/ aluminiumsrør

Montering på en ventilationskanal

Huller til montering 2 x Ø 28-30 mm / 150 mm afstand

til 2 x max 6 / 206 mm afstand

Figur 01

Kabelindgang 4 x Ø6- 10 mm

LRS 02 består af en monterings boks LKS 02 og en ORS 210 optisk

røgsensor Installation med potentialfri alarm Instructions udgang, som bruges LRS 01 til overvågning

af røg i ventilationskanaler.

Størrelse uden røgrør rør

Vægt uden røgrør

L 25 cm x B 13,5 cm x H 10 cm

Ca. 350 g

Arbejdstemperatur for LRS 02 og røgsensor ORS 210 er bestemt ved de

I sensorboksen LKS 02 monteres den optiske røgsensor ORS 210 og tekniske data for røgsensoren.

røgsensoren monteret på ydersiden af 1. ventilationskanal. Project LRS 02 planning

er kun Arbejdstemperatur: - 20 oC til + 60 oC

beregnet til indendørs brug. The socket LKS 0 is designed for use on

Relativ

rectangular

fugtighed:

ventilation

max

ducts

95 %

with

relativ fugt

dimension “a” from 0.15 m to 1.0 m. It can also be used on circular (Kondensering, ducts from damp og kondens kan

0. m to 1.0 m in diameter. The lateral reach of the inlet tube into forsage a duct falsk is alarm) ca.

structions 1. 1. Installation LRS Project 01 planning

500 mm. The ventilation duct socket must be placed so that reliable smoke detec-

The socket LKS 0 is designed tion can for be assumed. use on Disruptive rectangular factors, which ventilation could affect ducts reliable operation with of

the LRS 01 must be eliminated.

dimension LRS 02 er designet “a” til brug from på rektangulære 0.15 m to ventilationskanaler 1.0 m. It can som also be Røgdetektor used on circular ORS 210 ducts from

måler 0,15 m til 1,0 m. Den kan også bruges på cirkulære kanaler med Funktionelle princip Lys

0. 1. m Project to 1.0 m in planning

diameter. The lateral reach of the inlet tube into a duct is ca.

mål The socket fra 0,2 LKS m til 0 1,0 is designed m i diameter. for use on rectangular

B

A2

ventilation ducts with Alarm grænse : Forudindstiller fra fabrikken

A1

500 dimension mm. “a” The from 0.15 ventilation m to 1.0 m. It can duct also socket be used on must circular ducts be placed from so that reliable Direction Luftstromrichtung

smoke of Airflow detec- efter gældende regler

Max 0. m indstikslængden to 1.0 m in diameter. af prøverøgrøret The lateral reach i kanalen of the inlet er Bca.

tube 350 into mm. a duct Sensor- is ca. Driftspænding 16 til 28 V AC / DC

tion can be assumed. Disruptive factors, which could affect reliable operation of

500 boksen mm. skal The ventilation placeres således duct socket at røgsensoren must A2 be placed kan so se that røgen. reliable Forstyrrende

smoke detec- Strømforbrug ved 28 V DC:

min. 3 x a

the tion faktorer, can LRS be som assumed. 01 kunne must Disruptive påvirke be eliminated.

pålidelig factors, which drift could af LRS affect 02 skal reliable fjernes. operation of

A1

I normal drift 22 mA

the LRS 01 must be eliminated.

A1: ideal operating Ved alarm environment

11 mA

A1: Ideale Betriebsumgebung

Ved drift forstyrrelse 16 mA

B

A2

B

B

A2

A1

A2

A1

A2

A1

min. B 3 x a

A1: ideal operating environment

a

A1: Ideale Betriebsumgebung

min. 3 x a

A2: higher dust loadings

A2: Erhöhte Staubbelastung

A2: higher dust Relækontakt loadings

A2: Erhöhte Staubbelastung for alarmer udgang:

Direction Luftstromrichtung

of Airflow Relæ forsyningsspænding max 30 V DC

B: Bereich zone unsuitable

A1 für Relæ Rauchfrüherkennung for early detection of

strøm max Direction ungeeignet.

smoke

1 A

Luftstromrichtung

of Airflow

Relæ belastning max 30 W

IP IP 40

Driftstemperatur -20 til + 60 oC

Vægt 120 g

a: duct dimension

a: Kanalmaß

Figur 02

a

B: Bereich zone unsuitable für Rauchfrüherkennung for a early detection of ungeeignet.

smoke

A1: ideal operating environment

A1: Ideale Betriebsumgebung

☞ ORS 210 alarm funktioner.

A2: Figure higher 0 dust loadings

A2: Erhöhte Staubbelastung Efter en alarm, forbliver relæet (kontakter 4 og 5) åbent

Figur 02 og figur 03 giver forslag til projektplanlægningen. For at sik-

indtil spændingsforsyningen kortvarigt bliver afbrudt.

a: duct dimension

ker pålidelig røgdektering a: Kanalmaß Figure 0 provides recommendations for project planning. To ensure reliable

i store B: rør, bør flere LRS 02 røgdetektorer

installeres a i røret. Luftgennemstrømningens B: smoke Bereich zone detection, unsuitable

parametre für in large

skal Rauchfrüherkennung ducts for several early LRS detection 01 Smoke Switches of

tages med i

ungeeignet.

smoke should be installed.

The airflow parameters must be taken into account when determining

beregningen når røgdetektorernes placering skal bestemmes.

their positions.

tructions LRS 01

Figure 0

a

Figure 0 provides recommendations for project planning. To ensure reliable

smoke detection, in large ducts several LRS 01 Smoke Switches should be installed.

The airflow parameters must be taken into account when determining

a: duct dimension

their positions. a: Kanalmaß

Centre

a

Figure 03

Figur 02 Zentrum Centre

Figur 03

Figure 0

Zentrum

2. Tekniske Data

Produal • Udlejrevej 31-5 • 3650 Ølstykke • 70260304 • www.produal.dk

Figure 0 provides recommendations for project planning. To ensure reliable

700 4 8 300307.VDA Edition 30.03. 007 HEKATRON Vertriebs GmbH · Brühlmatten 9 · D-79 95 Sulzburg

smoke Figure 03 detection, in large ducts several LRS 01 Smoke Switches should be instal-


3. General information

3.1 Drift af LRS 02

Når røgsensor er i drift ORS 210 (monteret i LKS 02) er den kontinuerlig

udsat for en luftstrøm fra ventilationskanalen når ventilationsanlægget

er i drift. Når røgsensoren ser røgpartikler, udløses en holde alarm (relækontakten).

Alarm relæ er nu aktiveret, nulstilling kan kun foretages

ved kortvarigt at afbryde spændingsforsyningen når ventilationskanalen

igen er fri for røg.

3.2 Transport, opbevaring og udpakning

LRS 02 leveres i en papkasse, denne kasse kan genbruges.

✓ Check venligst indholdet i kassen!

Kassen som, LRS 02 er pakket sammen i, er meget stærk og kan bære

op til 10 gange af sin egen vægt, når den er stablet, kassen er kun

beregnet til transport med post eller jernbane. Til transport i tropiske

områder, transport af søvejen, osv., er specielle en kasser tilrådelig. For

yderligere information, kontakt venligt producenten eller EnoTech.

Instructions LRS 01

Åben ikke kassen før røgsensoren skal installeres. Behold brugervejledningen

til fremtidig brug.

3.3 Omfang af levering

• Sensorboks med gennemsigtigt dæksel

• Prøverør: 415 mm lang, med en indstikslængde

i ventilationskanalens på max 345 mm

Installations instruktioner

• Emballage og mærkning

• M 16 x 1,5 kanaltilslutning

Figur 04

• Monteringsskruer

• Røgsensor ORS 210

Produal • Udlejrevej 31-5 • 3650 Ølstykke • 70260304 • www.produal.dk

4. Regler og bestemmelser

Denne røgsensor opfylder kravene til Dansk standard DS428.

4.1 Anvendelsesområde

• Anvendelsesområde er til røgdektering

i ventilationskanaler.

• Røgalarmen er godkendt til lufthastigheder

mellem 1 m/s til 20 m/s

• For overensstemmelse med DS428 til drift af brandspjæld

og/ eller røg spjæld SKAL DS428 følges,.

• Anvendelsen af produktet til brandalarm er ikke tilladt.

5. Monterings instruktioner

5.1 Montering af LRS 02

Hvis ventilationskanalen måler mindre end 350 mm indvendig, skal

prøverøret forkortes så det passer til ventilationskanalen. Prøverøret

kan saves af i den ønskede længde.

For at forsikre rigtig røgdektering skal mindst fem af hullerne på prøverøret

være inde i ventilationskanalen (se figur 04).

5 Installation instructions

5.1 Mounting the LKS 0

Når du vælger et sted at montere LKS 02, sørg da for at der er plads til

at ændre på prøverøret. Hvis prøverøret ikke er blevet forkortet, er det

påkrævet at der mindst skal være 470 mm over ventilationskanalen.

LKS 02 skal monteres på kanalen ved hjælp af passende fastgørelsesordninger,

på linje med luftstrømmen, og forsegles med gummipakninge.

If the inside diameter of the ventilation duct is less than 350 mm, the inlet

tube must be shortened to suit. The inlet tube can be sawn off to the required

• M 16 x 1,5 låsemøtrik

length.

Tilsikrer at det sted LKS 02 skal installeres, så vidt muligt, er fri for

vibrationer.

Sørg for, at den retning, LKS 02 er installeret i svarer til retningen af luftstrømmen

i kanalen. For at hjælpe med dette har LKS 02 pile i bunden,

der viser retningen af strømmen (se figur 05).

To ensure reliable smoke detection, at least five of the holes in the tube

must be inside the ventilation duct (see Figure 04).

Figure 04

100

47 135

The tube must not be bent and it must be cut cleanly at right-angles.

150

345 95

min. 140


nstructions LRS 01

Advarsel!

Når Make LKS sure 02 that monteres, the direction er det in vigtigt which the sikker socket sig LKS at luftstrømningens 0 is installed corresponds retning

to the er direction korrekt, of og airflow at prøverøret in the duct. er rigtigt To help monteret. with this, the LKS 0 has arrows

on its base showing the direction of flow (see Figure 05).

Figur 05

nstructions LRS 01

Figure 05

Flow direction

Hvis de medfølgende selvborende skruer (4,8 x 22) ikke er egnede til at

fastgøre If the self-drilling boksen screws LKS 02 (4.8 til x ventilationskanalen, ) supplied are not suitable Skal der for bruges fastening andre the

Warning!

og socket mere to passende the ventilation fastgørelsesordninger. duct, use other more suitable Der er to fasteners. huller á There 6 mm are place- two

ret holes When i bunden 6 mm mounting diameter af LKS the 02 spaced LKS til at 0 at montere socket, 06 mm it in den is the important med. base of De to the to ensure LKS store 0 that huller for the mounting til indog

it. airflow udløbsrør direction som skal is correct, være and boret that ind the i ventilationskanalen socket is properly sealed. (se figur 06).

Two larger holes for the inlet and outlet tubes must also be drilled in the ventilation

duct (see Figure 06).

Figur Figure 06

bH · Brühlmatten 9 · D-79 95 Sulzburg 700 4 8 300307.VDA Edition 30.03. 007

Opening the LKS 02 cover

For servicing, the LKS 0 has quick-action clips. By pressing gently on the housing

cover, it is easier to open or close the clips. If the LKS 0 socket is mounted

inverted, take care, when opening the transparent cover, that parts do not fall

Åbning af sensorboks LRS 02

on the floor (cover, suction tube etc.).

Til Handling service af LRS 02 har den quick-action clips. Ved at trykke forsigtigt

på The censor connection boksen, lead er for det the lettere Smoke Switch at åbne ORS eller 10 lukke must be clipsene. passed through Hvis LKS the

plug supplied into the housing and connected.

02 er monteret omvendt, så pas på, når du åbner det gennemsigtige

The Smoke Switch ORS 10 is screwed into the socket LKS 0 .

dæksel, at der ikke er dele som falder på gulvet.

Then the inlet tube with flow adapter is fitted.

After a positive functional check with test gas, the cover of the LKS 0 can be

Kontrol fitted by pressing og test gently on it and closing the clips.

Luften Display til røgsensoren of Smoke Switch ORS 210 ORS skal gå 210 gennem prøverøret ind i. røgsensoren

The display ORS of Smoke 210 som Switch er monteret ORS 10 is visible i LKS 02. through Efter the en transparent funktionskontrol cover of

med the LKS test 0 røg, housing. kan det gennemsigtige dæksel monteres ved at trykke

forsigtigt på den og lukke clipsene.

Application limits

This Smoke Switch should not be used where quantities of dust, smoke,

moisture or steam are to be expected from plant operations. Make sure that the

Smoke Switch will not be subject to dew formation. TheLRS 01 must not be used

out of doors. These instructions must be taken into account when planning the

installation.

06

150

Flow direction

Produal • Udlejrevej 31-5 • 3650 Ølstykke • 70260304 • www.produal.dk

Indikering på røgdetektoren ORS 210

Indikering af alarm tilstand er synligt igennem det gennemsigtige låg

på LKS 02 sensorboks.

Anvendelses begrænsninger

Installation Instructions LRS 01

Røgdetektoren bør ikke anvendes, hvor mængder af støv, røg, fugt

eller damp kan forventes fra anlæggets drift. Sørg for, at røgdetektoren

ikke kan blive udsat for dug dannelse. LRS 02 må ikke bruges udendørs.

Disse anvisninger skal tages i overholdes ved planlægningen af installationen.

5.2 Elektrisk tilslutning af ORS 210

Ved kabelskruning og fastgørelse, må der ikke være

nogen udsivning til ventilationskanalen. Når stikket

5. Electrical connection of the

tilsluttes eller ændres, sørg for at det er korrekt indstillet

til retningen af strømmen. I LRS 02 viser LED ORS

At the cable gland and fastening, there must be no leakage

210 og pilen i bunden retningen mod stikkontakten

duct. When i røret. connecting LRS 02 kan or kun changing fungere korrekt, the socket, når låget ensure er that

entated to lukket the direction korrekt. of flow. In the LKS 0 , the LED of t

arrow in the socket point towards the outlet tube. The LRS

Til indføring af kabel, er 4 x M16 stik monteret. Når det

correctly when

anvendes

the

korrekt,

cover

overholder

is properly

du

closed.

kravene i IP 54 inden

for deres 6 til 10 mm forseglings rækkevidde. Plugs

For cable entry, kan erstattes 4 x M16 / suppleres plugs med are M16 fitted. x 1,5 When kabelafslut- properly us

ninger med M16 x 1,5 kontramøtrikker.

the requirements of IP 54 within their 6 – 10 mm sealing ra

Lednings The sealing forbindelser plugs can I soklen be replaced/supplemented af LRS 02

by 16 x 1.5

M16 x 1.5 locknuts.

Tegning over forbindelser på klemrække BAK 2005

Terminal assignment in socket of LKS 02

Klemmenummer Funktion

1

2

3

Terminal 1

Terminal

+ 24 V AC / DC

4 V DC

0 V (GND) / 24 V AC

0 Kommunikationsinterface

V DC

4 Terminal 3 Option Relækontakt (communication/RS BUS)

5

6

7

Terminal 4 and 5

Terminal 6

Relækontakt

Potential-free NC

Ikke brugt

free Ikke brugt

8

9

Omskifter S1 (NC)

Communication interface

Omskifter S1 (Fælles Contact)

10 Omskifter S1 (NO)


Supply

voltage

+

3

2 4

1

6

Electrical installation

5

Relay

contactso

Operating positions of relay contacts

4

5

4

5

Driftstatus Operating status

- slight contamination

• ingen røg

- heavy contamination

• røg

- no power • fejl

- fault • alarm

- alarm

The electrical installation must comply with VDE regulation


Elektrisk installation

Den elektriske installation skal overholde gældende love og regler.

Sikkerhedforanstaltninger

Den elektriske tilslutning må kun laves af kvalificerede

elektrikere eller elektroingenører

Nettilslutning

Strømforsyningen skal være slukket, før der udføres noget arbejde

på lysnettets enhed!

Udskiftning/ fejl korrektion

Før montering af røgcensoren, eller før udskifter en defekt røgsensor

skal strømforsyningen være slukket.

Kabel-installation

Lederens diameter: min 0,6 mm til max 1,4 mm

Kablets diameter: max 9 mm

Anbefalet kabeltype: IY(ST)Y 4 x 2 x 0,6 mm

Kun ledere med samme diameter må være tilsluttet samme

termi¬nal. Kablerne skal være installeret således, at en tilstrækkelig

aflastning findes.

Kontaktbelastning

MAX elektriske belastninger på relæ kontakter (30 V DC/ 1 A) må

ikke overskrides – heller ikke i korte perioder.

Produal • Udlejrevej 31-5 • 3650 Ølstykke • 70260304 • www.produal.dk

6. Idriftsættelse

Før idriftsættelse af røgcensoren i et ventilationssystem, skal

luftkanalerne og LRS 02 rengøres omhyggeligt. Først derefter

bør røgcensoren fjernes fra dets emballage og monteres på

LRS 02.

6.1 Funktionstest

Prøvning skal mindst omfatte følgende punkter:

Alt udstyr skal kontrolleres fejl.Der SKAL fortages en test med

røg for at sikre, at sikker detektering af røg er rigtig, funktionstest

af røgcensoren ORS 210, skal test med RØG,- aerosol 918/ 5.

Test RØG,- aeresol 918/ 5 denne røg er fri for halogenerede kulbrinte(

DFDs mv.). Hvis en røgcensor ikke virker, når den testes,

skal den udskiftes. Prøverøret fra ventilationskanalen til sensor

skal være fri for forhindringer.

Advarsel

Det advarselstryk på flasken om sikkerhed og retningslinier

skal overholdes

Denne tests og vedligeholdelse må kun udføres af en specialist

el-ler en person, der er uddannet til at gøre dette. Testene og

deres resultater skal registreres i en logbog.

6.2 Visning af driftsstadier af ORS 210

Farve LED Betydning

Grøn Driftstilstand

Grøn/gul blinker langsom Let røg

Grøn/gul blinker hurtig Stærk røg

Gul Driftsforstyrrelse

Rød Alarm for røg

Slukket Spændingsløs


7. Vedligeholdelses instruktioner

Hekatron røgcensorer skal vedligeholdes i overensstemmelse med

DS428, og til særligt lokale forhold. Vi anbefaler at røgcensoren får et

servicetjek hos EnoTech når den har været i drift i 8 år. Ved montering i

ventilationsknaler med fx høj fugt, temperatur, støv samt ydre påvirkninger,

af forurening osv., kan der være behov for service efter en

kortere periode.

Vedligeholdelses skal udføres i henhold til DS 428, og røgsensoren skal

efterses og tester med RØG,- aeresol 918/ 5 en gang om året som angivet

af fabri¬kanten og ifølge DS428.

8. Bestillingsdata

Beskrivelse og bestillings-Nr.

Test røg/aerosol 918/5 fra HEKATRON skal bruges til

funktions test

Installationen mellem alt udstyr og deres tekniske

tilstand skal kontrolleres

Prøverøret skal inspiceres visuelt med regelmæssige

mellemrum. . og renses med F.eks. en flaskerenser for

at fjerne alt snavs For visuel inspektion, skal prøverøret

fjernes fra LRS 02. Efter besigtigelse og rengøring, skal

prøverøret isættes korrekt.

Røgsensoren må ikke åbnes!

Beskrivelse Bestillings-Nr.

LRS 02 5000619.0201

Røgcensor ORS 210 5000614.0201

Røgsokkel 143 A 5000350

5400080

5400081

4400043

5400083

5400084

6200118

6200107

6900331

Produal • Udlejrevej 31-5 • 3650 Ølstykke • 70260304 • www.produal.dk

More magazines by this user
Similar magazines