danske virksomheder og universiteter ind i kampen ... - Øresund Org

oresund.org

danske virksomheder og universiteter ind i kampen ... - Øresund Org

14 Ingeniøren · 1. sektion · 29. oktober 2010

perspektIv

Ny europæisk elitefødevareklynge

kan sikre Danmark

højteknologiske opstartsvirksomheder,

tusindvis

af videnjob samt fremtidssikring

af eksisterende

virksomheder.

fødevarecluster

Af Mette Buck Jensen mbj@ing.dk

Danmark står stærkt til at blive et

ledende medlem en i ny europæisk

elitefødevareklynge, der kan give tusindvis

af videnjob samt konkurrencedygtige

virksomheder.

En dansk og svensk sammenslutning

af virksomheder og universiteter

har nemlig netop indgået aftaler

om partnerskaber med universiteter

og organisationer i Frankrig og Holland,

der ligesom Danmark er førende

på fødevareområdet. Med det

stærke hold er håbet at få det Knowledge

Innovation Community (KIC)

på fødevareområdet, som EU forventes

at udbyde inden for de næste år.

Med et KIC følger promovering

samt et økonomisk tilskud på 25 procent

til forskning, infrastruktur,

virksomhedsopstarter og uddannelser.

Ingrediensvirksomheden Novozymes’

forskningsdirektør Per Falholt

mener, det ville være fantastisk,

hvis Danmark fik et KIC, for vi skal

leve af viden og innovation fremover,

og der er KIC et godt grundlag.

»Det kan give rigtig mange job, for

det vil virke som en magnet på eksisterende

virksomheder og resultere i

et boost af nye virksomheder baseret

på den viden, der vil blive genereret.

Vi kan blive det bedste fødevarecenter

i Europa – måske i verden.«

Universitetsverdenen er enig.

»Et fødevare­KIC kan blive Europas

modsvar til MIT i forhold til verdensberømmelse

og anerkendelse. Det vil

være et vækstlokomotiv for erhvervslivet,

og når Danmark er kendt og

anerkendt for sin fødevareforskning

Dansk/svensk-leDet samarbejDe gør klar til

kampen om europæisk innovationscenter

danske virksomheder og universiteter ind i kampen

Kom til

Project Momentum 2010

konference

– Barcelona, Spanien

Den 16.-18. november 2010 afholder Microsoft Project

Momentum 2010 – EMEA i Barcelona, Spanien.

Kom og få et unikt indblik i, hvordan de nye versioner af Microsofts

Enterprise Project Managementværktøjer hjælper virksomheder og

organisationer med at spare penge, øge effektiviteten og drive vækst.

• Mød Volvo, Tryg, Siemens, Nato og mange fl ere. Hør fra innovative virksomheder

om deres løsninger til styring af arbejde og processer for enkeltpersoner, for teams

og for hele virksomheden

• Oplev både tekniske og forretningsorienterede sessioner, ”hands-on”

oplevelse og demonstrationer

• Netværk og samarbejd med kolleger, partnere, eksperter og Microsofts Project team

• Hør om de nyeste trends for porteføljestyring, best practices for deployment,

og om at styre innovationsprocesser

• Hør hvordan Project og Portefølje Management bedst muligt udnytter

virksomhedens samlede investering i Microsoft teknologier til kollaboration,

kommunikation og videndeling

Microsoft Project 2010 – omtalt som den mest betydningsfulde release i de sidste 10

år. Deltag på konferencen og hør hvad dét handler om.

For mere information, registrering og agenda besøg:

www.microsoft.dk/project-momentum

eu’s knowledge InnovatIon coMMunItIes (kIc)

danmark satser hårdt på at blive en

del af et af EU’s Knowledge Innovation

Communities (KIC), der udbydes og administreres

af European Institute of

Innovation and Technology (EIT). Der

er stor sandsynlighed for, at et KIC inden

for fødevarer vil blive udbudt, og

det satser Danmark på at være med i.

Forberedelsesarbejdet med at samle en

og har store globale virksomheder

området, skal vi være med i det KIC,

så vi kan opnå vores mål om at være

et samfund, der baserer sig på viden,«

siger Erik Bisgaard Madsen,

prodekan for forskning ved Det Biovidenskabelige

Fakultet på Københavns

Universitet.

Koncerndirektør med ansvar for

produktion i Arla, Jais Valeur, mener

også, at et KIC kan styrke Danmarks

kompetencer og dermed øge eksporten

og skabe arbejdspladser.

god klynge af virksomheder og universiteter

har fået en bevilling på 5,2 mio.

kr. fra den europæiske regionale udviklingsfond,

2 mio. kr. fra Det Strategiske

Forskningsråd og har et samlet budget

på over 10 mio. kr. EIT har indtil videre

udbudt tre KIC’er – om energi, klima og

IKT. Ved de tre eksisterende KIC’er konkurrerede

typisk seks-syv konsortier.

»Det bliver ikke lave omkostninger,

vi skal leve af i fremtiden. Vi skal derimod

leve af viden og det at skabe nye

spændende ting, hvilket et KIC kan

være med til at gøre til virkelighed.«

Han mener, at politikere og videnskabsministeren

må gøre deres til at

få KIC’et hertil. Det er også godt i tråd

med regeringens nye udspil om, at

en stor del af forskningsmidlerne

skal gå til forskning i sundhed og fødevarer,

da det er en af Danmarks

styrkepositioner. Danmark har f.eks.

Covering Quality

GMP & GDP ekspertise ved:

Audit

Undervisning

Sagkyndig Person (QP)

Kvalitetssikringssystemer

Kvalificeringer og Valideringer

§39 Opnåelse og Vedligeholdelse

Batch Dokumentation Gennemgang

den største publikationsaktivitet i

forhold til befolkningen i OECD.

Videnskabsminister Charlotte

Sahl­Madsen støtter derfor og

varmt arbejdet, for at Danmark skal

få en vigtig rolle i et fødevare­KIC.

»Danmark står stærkt internationalt

på fødevareområdet, og det åbner

mulighed for at skabe vækst og

arbejdspladser. En central dansk rolle

i et KIC vil have en væsentlig betydning

for at styrke forskning, innovation

og uddannelse på området yderligere.

Fødevareerhvervet spiller en

meget stor rolle i den danske økonomi,

så det er helt afgørende for fremtidig

vækst, at erhvervet har adgang

til forskning på højt internationalt

niveau og velkvalificerede kandidater,

der kan omsætte den nye viden til

innovation og vækst. Det kan styrkes

ved deltagelse i et KIC,« siger hun.

Flere job end biotek

Øresund Food’s Niels Gerner, der er

koordinator for Danmarks og Sveriges

arbejde for at få KIC’et, regner

GXP PharmAid ApS - Fruebjergvej 3 - 2100 København Ø - www.cgxp.eu - : 3091 6335


om europas kommende ‘MIt for fødevarer’

med, at KIC’et kan generere flere nye

arbejdspladser i Danmark end biotekklyngen

Medicon Valley har gjort.

I de første seks år genererede opstartsvirksomhederne

i Medicon Valley

1.400 forskningstunge arbejdspladser

i hovedstadsregionen og det

blev vurderet, at hvert af disse job

skabte mindst fem job andre steder.

»I fødevare­KIC’et vil også de mellemstore

og store virksomheders innovation

blive løftet væsentligt. Der

er desuden kortere udviklingstid og

dermed en mindre investeringshorisont

og ­krav inden for fødevarer end

ved udvikling af medicin. Så et KIC

kan sikre opbygning af et forskningstungt

opstartsmiljø, tiltrække meget

store investeringer og skaffe rigtig

mange arbejdspladser i hele Danmark

i både små og store virksomheder,

som vi også har ud i fremtiden,«

siger Niels Gerner.

Men for at få skabt et opstartsmiljø

for innovative fødevarevirksomheder

skal det sikres, at der kommer venturekapital

til området. Niels Gerner er

derfor i tæt dialog med investorer og

fonde for at finde ud af, hvordan feltet

kan gøres attraktivt for dem.

Partnere står klar

Så vidt han ved, er der ikke andre, der

er begyndt at arbejde for at få et fødevare­KIC,

men hvis Danmarks konsortium

skal vinde, kræver det blandt

andet, at der findes endnu flere stærke

partnere – både i form af universiteter,

organisationer og virksomheder.

At være partner forventes at

komme til at koste omkring 7,5 mio.

kr. om året for de store spillere.

Hvis Arla kan se en forretning i at

blive partner i et KIC, er de klar. Om

Novozymes vil hjælpe finansielt er

endnu ikke afklaret, mens Danisco

vurderer det til at være meget sandsynligt,

at de vil være partnere.

»Det er en fantastisk mulighed og

vil give en blåstempling af kompetencerne

her. Det vil styrke vores forretning

og give flere arbejdspladser,«

siger Hans Elbek Pedersen, der er direktør

for fødevareinnovation.

Ingeniører er mere end almindeligt opfi ndsomme.

De tænker nyt i stort og småt. Kom til Åbent Hus

på Danmarks Tekniske Universitet den 4.11.2010

kl. 12-18, og hør mere om alle vores forskellige

ingeniøruddannelser. dtu.dk

det vil virke som en magnet

på eksisterende virksomheder

og resultere i et boost af

nye virksomheder.

Per Falholt, forskningsdirektør,

Novozymes

Danmark og partnerne har valgt,

at der skal fokuseres på sundhed, bæredygtighed

og forsyningssikkerhed,

hvis de får KIC’et. Der er også fokus

på arbejde på tværs af områder. F.eks.

kan der udvikles fødevarer mod fedme

sammen med de danske ingrediensvirksomheder

eller intelligent

emballage med svenske Tetrapak.

Erik Bisgaard Madsen fra KU understreger,

at et KIC også kan sikre, at

viden fra universiteterne mere effektivt

bliver omsat til produkter. Dette

skal især øge værdien og konkurrencedygtigheden

på så videntunge måder,

at det ikke kan kopieres.

Det kan f.eks. handle om at finde

metoder til at bevare fødevarers friskhed,

udvikle funktionelle fødevarer,

bæredygtig produktion eller mere

skånsom tilberedning, så behovet for

E­numre mindskes. Herudover kunne

vi specialisere os i individualiserede

fødevarer i takt med, at vi kommer

til at kende den enkeltes gensekvenser

og dermed bl.a. kan udpege, hvad

man bør spise, påpeger han.

Hvorvidt der bliver udbudt et fødevare­KIC,

og om Danmark får det, afhænger

af EU. Ifølge europaparlamentariker

Anne E. Jensen (V), der

bl.a. sidder i Europa­Parlamentets

budgetudvalg, er der en god case for

et fødevare­KIC, og det forventes udbudt

i efteråret 2011 eller i 2014.

Der arbejdes nemlig netop nu på

EU’s budget efter 2013 og mange vil

meget gerne have mere forskning og

innovation på fødevareområdet, da

det måske kan give mere opbakning

til at reducere landbrugsstøtten. Herudover

er fødevarer blevet lidt forfordelt

i det 7. rammeprogram.

Ingeniøren · 1. sektion · 29. oktober 2010

15

»Hvis der kommer et fødevare­

KIC, er det danske arbejde med samlingen

af de stærkeste miljøer i Europa

med geografisk bredde og fokus

på sundhed en rigtig god indgang til

at kunne få det, og det kan helt sikkert

medføre flere job og endnu bedre

omsætning af forskning til

produk tion,« siger Anne E. Jensen.

Hun tror, vi har en god chance for

at få KIC’et og vil gøre sit til, at det

sker ved at udtale sig positivt i parlamentet

samt finde forbundsfæller.

Europaparlamentariker for Socialdemokraterne,

Christel Schaldemose,

gør også sit for det, da et KIC kan

give et brugbart boost til både fødevareerhvervet

og forskerne.

»Bliver der et Food KIC er chancen

for at få det hertil klart til stede. Særligt

fordi Danmark blev forbigået ved

de tidligere KIC’er. Men da der er

mange penge og meget prestige på

spil, vil mange aktører arbejde for at

komme i betragtning, så der skal gøres

et gevaldigt arbejde, før projektet

er i hus,« siger hun. j

More magazines by this user
Similar magazines