LYDKULTUR 2012 | 1 - Vega

vega.dk

LYDKULTUR 2012 | 1 - Vega

Videoproduktion

VEGA

Den 20. januar 2012 spillede Ulige Numre, Soffie Viemose, Shaq Boosie,

Penny Police, Death Valley Sleepers og Rangleklods i Lille VEGA og i

VEGA Lounge til VEGAs Udvalgte. Lydkultur gik i dybden med hvordan

videooptagelse af koncerter kan produceres, distribueres samt hvilke

muligheder og udfordringer, der er i forbindelse med videoproduktion på

et spillested.

Hvorfor?

Formålet med at filme koncerterne til VEGAs Udvalgte var et

forsøg på at forlænge koncertoplevelsen for publikum og samtidig

give noget konstruktivt videre til artisterne.

Desuden filmer en stor del af koncertpublikummet i dag med

deres smartphones i løbet af en koncert, så her er idéen istedet

at give både bands og publikum en koncertoptagelse, hvor både

billede og lyd er i top.

Idéudvikling

Workshoppen forud for VEGAs Udvalgte handlede primært

om, hvordan man kan anvende videoer - både professionelle

og brugergenererede - til både at forlænge publikums oplevelser

og skabe værdi for spillested og artist: Hvordan skaber vi

det gode indhold? Hvordan sørger vi for, at formatet er delbart

og dermed giver gode virale muligheder? Hvordan integrerer

vi en økonomisk tankegang i produktionen af koncertvideoer?

Til workshoppen var der blandt andet inputs fra:

EMI + Volcano – om koncertvideoen med Freja Loeb,

optaget til VEGAs Udvalgte 2011

Interview med Copenhagen Beta og Køkken Session

om alternative videooptagelser

YourWaves – om digital kommunikation på nettet.

Hvordan deles videoer, og hvad skal de indeholde?

Event

VEGAs Udvalgte løb af stablen fredag d. 20. januar i Lille

VEGA og VEGAs Lounge, hvor i alt seks bands optrådte. Alle

bands fik filmet deres koncerter, og hvert band udvalgte to

numre som kameraholdene skulle have særligt fokus på, og

som derefter blev færdigredigeret. Således fik alle bands mulighed

for at lægge vægt på nogle særlige numre (måske en

kommende single), som herefter kunne bruges som en del af

bandets markedsføring eller som musikvideo. Resten af optagelsen

fik de tilbudt som råt materiale, de selv kunne arbejde

videre med.

Der var hyret to kamerahold; et til koncerterne i Lille VEGA

og et til koncerterne i VEGAs Lounge.

Erfaring

Ud af de seks bands til VEGAs Udvalgte, var det kun Rangleklods,

der havde gjort sig nogle videre tanker med hensyn til

brugen af koncertvideoen. Den skulle bruges som billedside til

singlen ”Empty”. De øvrige optrædende havde ikke lagt planer

for videre brug af koncertvideoen. De har set videooptagelsen

som et tilbud, men ikke som en reel mulighed for at bruge videoen

i deres markedsføring og promovering.

Omkostningen for spillestedet ved at optage koncertvideoer

står derfor ikke umiddelbart mål med brugen og dermed

virkningen af den. Hverken tidsmæssigt eller økonomisk.

VEGA har dog valgt også at optage

kunstnerne til VEGAs Udvalgte 2013:

”Optagelser af ét track af en artist til VEGAs

Udvalgte skal i et økonomisk perspektiv

ses ud fra, hvor mange visninger videoerne

får igennem et år. For os som spillested er

værdien adgangen til brugerne. Dermed

ser vi optagelserne som værende en alternativ

branding- samt marketingsstrategi,

hvor kontaktprisen per publikum meget

gerne på et år skal ligge på ca. 1-2 kr.

Dvs. koster det 20.000 kr. at få lavet 6

gode tracks med artisterne, og videoerne

efterfølgende på et år får i alt 20.000

visninger, så vil kontaktprisen være på 1 kr.

per visning, hvilket er godkendt. Sekundært

får vi adgang til en masse gatekeepers

(artister og firstmover-publikummer), som

kan påvirke deres egne netværk - hvis

altså indholdet er interessant nok at dele.

Og det er en optagelse fra en mobiltelefon

sjældent, hvorimod en kvalitetsoptagelse

giver et bedre indtryk.”

- Magnus Restofte,

Kommunikations- og Souschef i VEGA.

12 | LYDKULTUR 2012 LYDKULTUR 2012 | 13

Foto: Rasmus Bjørn Dahl

Interview med Vegas Udvalgte

2012: Ulige Numre, Penny Police

og Soffie Viemose, samt Vegas

booker Lene Vive Kristoffersen:

Similar magazines