LYDKULTUR 2012 | 1 - Vega

vega.dk

LYDKULTUR 2012 | 1 - Vega

Forord

Når et punktum bliver en indledning

Det kan føles en smule mærkeligt at forsøge at sætte et

punktum for en innovationsproces, som jo næsten lige er star-

tet op, og som på alle niveauer er dynamisk og meget subjektiv.

At skulle indfange alle nuancer og læringsprocesser i noget

så gammeldags som en rapport, kan også synes en smule

ambivalent, når netop det at rykke sig frem, til siden – og bare

ikke tilbage – har været en af metoderne i Lydkulturnetværket.

Ikke desto mindre vil vi i denne rapport forsøge at give et

indblik i den proces, vi har været igennem i Lydkultur. Ikke som

et punktum for et projekt og en proces, men mest af alt som

en status. Projektet Lydkultur har nemlig været så positiv en

oplevelse for alle de involverede spillesteder, at vi vil fortsætte

netværket i 2013, med håb om at kunne bibeholde fremdriften

ved den påbegyndte innovations- og kompetenceudvikling

spillestederne imellem.

Generelt har vi haft et ønske om at rykke ved vanetænkningen

i, hvordan spillestederne tænker, producerer og formidler

koncerter. Vi har ikke flyttet bjerge, men vi har flyttet bakker hos

alle de involverede spillestederne – lige fra ledere til frivillige.

Samarbejdet på tværs af organisationerne har været en stor

styrke i Lydkultur, og hvis der skal udpeges én vigtig lære, så er

det vigtigheden af at turde have en åben dialog branchekollegaer/konkurrenter

imellem. At turde stille ”de dumme spørgsmål”

og at blive presset til at spørge sig selv: ”Hvorfor? Hvorfor gør vi

sådan her? Og hvad er barriererne for at gøre det anderledes og

bedre?” Fokus har derfor været på konstruktive relationer – med

kollegaer, samarbejdspartnere, brugere og konkurrenter. Således

har Lydkultur primært handlet om at finde frem til processer, der

kan skabe innovation hos spillestederne. Innovation, der ruster

dem til at indtænke forbedringer af koncertoplevelsen som en

naturlig del af driften af et spillested.

Vi opfordrer til at tage fat i projektdeltagerne for gode råd til

eventuel opstart af eget innovationsnetværk samt uddybning af

erfaringer med de forskellige testelementer og add-ons til kon-

certoplevelsen. Vi byder desuden ind med en åben workshop i

marts 2013, der har fokus på, hvordan man starter sit eget innovations-

og erfaringsnetværk op, eller/og hvordan man evt. kan

blive en del af det eksisterende Lydkulturnetværk. Mere info om

dette på lydkultur.dk samt vega.dk.

Ydermere opfordrer vi spillesteder til at kigge forbi www.lydkultur.dk

for flere videoer, projektuddybninger samt statistiske

data.

4 | LYDKULTUR 2012 LYDKULTUR 2012 | 5

God læselyst!

Magnus Restofte

Kommunikations- & souschef, VEGA

Rasmus Bjørn Dahl

Projektleder, Livelaboratoriet

Similar magazines