LYDKULTUR 2012 | 1 - Vega

vega.dk

LYDKULTUR 2012 | 1 - Vega

Evaluering af

projektudformning

og workshopform

I dette afsnit har vi samlet en række erfaringer og gode

råd fra et år 2012, der har stået i Lydkulturs tegn. Foruden de

erfaringer og råd, der er at finde i konklusionen, er der nogle

afgørende overvejelser, man må gøre sig i forbindelse med et

projekt som dette.

Først og fremmest må man være opmærksom på, at skal

man udvikle noget anderledes, skal man overvinde den inerti

og vanetænkning, der ligger i hele koncertsystemet, (spillested,

personale, band, teknikere, publikum m.v.) og så skal

man have medarbejdere og/eller frivillige til at tage ejerskab

på de nye idéer. Ellers kommer man ikke ret langt. Men det

er jo lettere sagt end gjort, og ét år er bestemt ikke nok til at

bryde de mange års indgroede vaner og forankrede processer

i hele systemet. Vi har dog gjort et forsøg med Lydkultur.

Projekt Lydkultur har været bygget op omkring en kerne

af spillesteder samlet i et netværk. Netværket består således

af spillesteder med vidt forskellig musikprofil, målgruppe og

geografi. Denne diversitet har sikret, at vi i vores tests er kommet

vidt omkring og har både arbejdet i dybden med udfordringer,

som findes på et stort sted som VEGA og på mindre

spillesteder, der har et helt andet ressourceforhold, og som

i høj grad bygger på frivillighed. Det har givet et bredt erfaringsgrundlag

at arbejde ud fra til vores workshops og en god

diversitet i problemstillinger.

Livelaboratoriet har været tilknyttet som facilitator for idéudviklingsprocesserne

og som tovholder på tests og målinger.

Det har altså været Livelaboratoriets opgave at stå for

workshops, hjælpe spillestederne med at afvikle tests og

samtidig foretage målinger af, hvad vi har lavet. Netop facilitatorrollen

har været afgørende for at skabe et fælles grundlag

og en fælles metodisk tænkning til alle workshops. Livelaboratoriet

har således fungeret som en uafhængig mødeleder,

der har sikret et fælles fokus og opstillet konkrete rammer for

idéudviklingen.

Udformningen af de enkelte workshops har i begyndelsen

handlet om at skabe en forståelse for forskellige metoder til

kreativ tænkning. Som en deltager nævner i forbindelse med

evalueringen af projektet: ”Til at begynde med handlede det

meget om at spore sig ind på en bestemt diskurs - at finde

ud af, hvem de andre spillesteder egentlig er og på den måde

finde et fælles kreativt ”sprog”. Efterhånden som mindsettet

blev indarbejdet kunne vi udfase nogle af de metodeorienterede

elementer.” Det første halve års workshops havde således

karakter af deciderede idéudviklingsworkshops med

stramme øvelsesmetoder. Herefter blev forståelsesrammen

nogenlunde ensartet, og de enkelte workshops kunne blive

mere målrettede og idéudviklingsprocesserne blev så at sige

skåret ind til benet.

”Et år går så hurtigt, og det hænger jo

sammen med, at sådan en innovationsproces

er flydende og dynamisk. Med

tiden bliver man også bedre til at kunne

pille de elementer ud, man kan implementere.

Det vigtige er bare, at man kan være

selvkritisk.”

– Magnus Restofte,

Kommunikations- & souschef i VEGA

Alle workshops har indeholdt et teoretisk eller fagligt oplæg,

og deltagerne har været meget tilfredse med oplæggene. Den

konkrete tematiske ramme i hver workshop har fungeret godt

som et inspirerende og igangsættende element. Erfaringen er,

at det kan være svært at være kreativ, hvis ikke man har et

Perspektivering:

Øget fokus på innovation

I løbet af de seneste 13 måneder har vi i Livelaboratoriet

arbejdet med at udfordre og forandre seks spillesteder

i projektet Lydkultur. Tilbage i december 2011 tog vi første

spadestik til dette arbejde med en kort undersøgelse af

de seks spillesteders profil, udfordringer og ønsker til et

innovationsprojekt som dette. Denne forundersøgelse har

udgjort en stor del af grundlaget for det efterfølgende innovationsarbejde.

Indholdet til workshops og de enkelte

temaer har spillestederne selv stået for, men alle processerne,

der har understøttet dette, har vi haft til opgave at

facilitere.

For os i Livelaboratoriet slutter et års frivilligt projektledelses-

og facilitatorarbejde med denne rapport. Det er

gået hurtigt, og der har været rigeligt med udfordringer,

konkret mål eller en fast defineret ramme at være kreativ inden

for. Desuden har det virket positivt på netværkets tænkning og

selvforståelse at blive udfordret ved at få stillet ”alle de dumme”

spørgsmål og udfordret med ”HVORFOR?”.

men det er det hele værd, når man mærker spillestedernes

fornyede lyst til at udvikle sig og deres ivrige tilgang

til at prøve nye idéer af til koncerter. Ikke mindst, fordi

spillestederne har besluttet sig for at fortsætte netværkssamarbejdet

og øge deres fokus på innovation. Man er

nødt til at arbejde på at få de gode idéer, hvis ikke man

vil løbe efter udviklingen. Derfor er det altafgørende, at vi

reflekterer over og udvikler koncertformatet, hvis vi fortsat

vil have et interessant, vedkommende og konkurrencedygtigt

oplevelsesprodukt.

40 | LYDKULTUR 2012 LYDKULTUR 2012 | 41

Similar magazines