Monteringsinstruktioner for - Emerson Climate Technologies

emersonclimate.com

Monteringsinstruktioner for - Emerson Climate Technologies

3.4 Tryksikringskontrol

Det anbefales at beskytte systemet maksimalt med en overtrykssikring og lavtrykssikring med manuel nulstilling. Indstillingerne er angivet i

Tabel 5 nedenfor:

3.5 Motorbeskyttelse

Motorbeskyttelsessystemetangives af det midterste bogstav i motorkoden:

• ”F” angiver intern motorbeskyttelse.

• ”W” angiver elektronisk motorbeskyttelse.

3.6 Termisk beskyttelse af trykgastemperatur

Under ekstreme driftsbetingelser (f.eks. ta b af kølemiddel eller et ekstremt stort kompressionsforhold) kan den indvendige trykgas temperatur

blive så varm, at det kan beskadige kompressoren.

Tabel 6 nedenfor viser forskellige former for termisk beskyttelse af trykgas temperaturen på Scrollkompressorer.

Application Guidelines indeholder yderligere oplysninger om termisk beskyttelse af trykgastemperaturen.

3.7 Højspændingstest

HP

bar(g)

LP

bar(g)

ZB, ZBD

2,6

ZS

ZF

28

0,3 (R404A), 0,0 (R22), 1,5

(R134a)

ZFD 0,3 (R404A)

ZH 0,5 (R407C), 0,0 (R134a)

ZR

28.8

2 - 0,5*( R407C), 2,3 (R134a),

2,8 (R22)

ZRD 2 - 0,5*

ZP, ZPD

ZO, ZOD

* Anbefalet til brug i varmepumpesystemer

Tabel 5

43

4,4 - 2*

5,8

Intern termosikring

“Klixon”

Intern termosikring

“ASTP”

Intern termistor +

Elektronikmodul

ZR ZP ZB ZF ZS ZH ZO

ZR18K* til

ZR81K*

ZR94K* til

ZR190K*

ZP24K* til

ZP83K*

ZP90K* til

ZP182K*

ZB15K* til

ZB45K*

ZB50K* til

ZB114K*

Kun motorversion TW..

Ekstern termostat ZRD / ZRH ZPD ZBD / ZBH Kun TF.. eller PF.. alle

NTC-sensor ZRD ZPD ZBD ZFD alle

Tabel 6: Enheder til termisk beskyttelse

ADVARSEL!

Strømførende kabler! Risiko for elektrisk stød! Sluk strømforsyningen før højspændingstest.

FORSIGTIG!

Strømbuer! Risiko for ødelæggelse af motor! Højspændingstest og isoleringstest må

ikke udføres, mens kompressorhuset er under vakuum.

7

More magazines by this user
Similar magazines