Vedvarende energi - LRØ

lro.dk

Vedvarende energi - LRØ

Vedvarende energi

Velkomst

V. Cheføkonom Hans Fink, LRØ


Program

• Velkomst

• Solceller v/EnergiMidt

• Husstandsvindmølle v/EnergyTech Consult A/S

• Økonomi i husstandsvindmøller/solceller

v/Cheføkonom Hans Fink, LRØ

• Hvordan får du møllen finansieret?

v/Danske Bank

• Vælg den billigste skat

v/Skattekonsulent Anna Boel, LRØ

• Afslutning


Er der god økonomi i at købe

husstandsvindmølle/solceller?

V/ Cheføkonom Hans Fink


• Nettomålerordning

• El-prisen

Dagsorden

Vedvarende energi = god økonomi?

• Gennemgang af typisk beregning

• Hvilke faktorer påvirker beregningen?

• Konklusion


Nettomålerordning

• Maksimal el-effekt 6,0 kW

• Private forbrugere og ikke kommercielle

institutioner

• Producer egen el og lad elmåler løbe

baglæns

• Overskuds-el sælges til nettet, købes retur

når der er underskud i produktionen

• Afregnes årligt


200,00

180,00

160,00

140,00

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

El-prisen

Løbende priser

1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

Faste priser


El-prisen

Årlig stigning

- løbende priser

Årlig stigning

- faste priser

1976 – 2009 5,9 % 1,7 %

1986 – 2009 3,5 % 1,2 %

1996 – 2009 3,5 % 1,5 %


210

200

190

180

170

160

150

El-prisen

y = 6,4886x - 12835

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Forbrugerpris på el inkl. moms, 2004-2009


Beregning - forudsætninger

• Privat forbrug 4.000 kWh

• Pris på VE anlæg inkl. installation

180.050 kr.

• Årlig produktion 6.000 kWh

• Driftsomkostninger pr. år 3.500 kr.

• Levetid 15 år

• Rente 4,0 %


Beregning - forudsætninger

• Pris på el privat 2 kr. pr. kWh

• Pris på el salg til el-nettet: 60 øre

• Eget forbrug fra møllen: skat af 60 øre

• Inflation 3,0 %

• Marginal skatteprocent: 52

• Skattemæssig afskrivning: 25 % p.a.


• Virksomhed:

Resultat år 1

• Salg af el: 1.200 kr.

• Værdi af eget forbrug: 2.400 kr.

• Driftsomkostninger: -3.500 kr.

• Afskrivninger (skat): -45.125 kr.

• Renter: -6.859 kr.

• Resultat: -51.884 kr.


• Privat:

Resultat år 1 (fortsat)

• Skatteværdi af underskud 26.980 kr.

• Sparet el indkøb 8.000 kr.

• Likviditet privat 34.980 kr.

• Likviditetsunderskud, VS -27.209 kr.

• Likviditet total 7.771 kr.


Resultat

• 1. år positivt likviditetsbidrag på 7.771 kr.

• Akkumuleret resultat i virksomhed:

-182.546 kr. (-12.170 kr. p.a.)

• Akkumuleret likviditetsafkast (privat):

-19.972 kr. (-1.331 kr. p.a.)

(-20.072 kr. inflationskorrigeret)


Akkumuleret likviditetsresultat

20.000

10.000

-

-10.000

-20.000

-30.000

-40.000

-50.000

-60.000

-70.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Følsomheder

• Udgangspunkt resultat -19.972 kr.

Ændret forudsætning Resultat

Levetid 10 år -61.999 kr.

Levetid 20 år +24.528 kr.

Marginal skatteprocent 40 % -41.883 kr.

Rente 6 % -28.636 kr.

Rente 3 % -15.640 kr.


Følsomheder

• Udgangspunkt resultat -19.972 kr.

Ændret forudsætning Resultat

Årlig stigning i elpris 2 % -30.416 kr.

Årlig stigning i elpris 4 % -8.574 kr.

Årlig stigning i driftsomkostninger 2 % -17.779 kr.

Årlig stigning i driftsomkostninger 4 % -22.365 kr.


Følsomheder

• Udgangspunkt resultat -19.972 kr.

Ændret forudsætning Resultat

Anskaffelsessum 230.500 kr. -55.273 kr.

Anskaffelsessum 130.500 kr. 15.329 kr.

Årligt forbrug privat 5.000 kWh 8.226 kr.

Årligt forbrug privat 3.000 kWh -48.170 kr.


Følsomheder

• Udgangspunkt resultat -19.972 kr.

Ændret forudsætning Resultat

Årligt forbrug erhverv* 2.000 kWh -10.757 kr.

Årlig produktion 5.000 kWh -24.292 kr.

Driftsomkostninger pr. år 5.000 kr. -33.363 kr.

Driftsomkostninger pr. år 2.000 kr. -6.581 kr.

*: pris 1 kr. pr. kWh


Øvrige usikkerhedsfaktorer

• Scrapværdi?

• Stiger vedligeholdelsesomkostningerne?

• Hvad er den reelle el-produktion?

• Er ydelsen på anlægget konstant over tid?

• Kontraktlige forhold, herunder garanti

– vi har eksperten!


Konklusion

• Økonomien påvirkes mest af

• Størrelsen af det private elforbrug

• Levetid på aktivet

• Anskaffelsessummen

• Behov for ekstra likviditet efter de første 3-

5 år (og 5-10 år frem)

• Ikke generelt en god investering

More magazines by this user
Similar magazines