Adobe Acrobat fil 1.35 MB dansk - Hilti Danmark A/S

hilti.dk

Adobe Acrobat fil 1.35 MB dansk - Hilti Danmark A/S

Frequently Asked Questions

Med formålet at a) give konsistente svar, b) gøre svar tilgængelige online, c) sikre høj kvalitet i det danske byggeri,

har Hiltis tekniske afdeling forsøgt at udarbejde Frequently Asked Questions vedrørende Hiltis forbrugsgods.

Besvarelse på Frequently Asked Questions er ikke ved alle tilfælde fyldestgørende, da dette ikke er muligt, men

besvarelserne kan løse en meget stor del af de stillede spørgsmål. Skulle der være fortsat tvivl er I meget

velkomne til at søge information i Hiltis tekniske bibliotek under feltet Service og Support på www.hilti.dk, eller

kontakte Hiltis ingeniører via telefon: +45 44888080 eller mail: tekniskafdeling@hilti.com. Opdateret viden vil

altid være at finde i ETA- eller MK-godkendelse, Hiltis brandmontagehåndbog og i sikkerhedsdatablade i Teknisk

Bibliotek på www.hilti.dk.

Hilti er ikke rådgivende virksomhed og har udelukkende produktansvar. Det er alle entreprenørers ansvar at få

godkendt korrekt produkt- og materialevalg hos rådgivende ingeniørfirma med ansvar for byggeprojektet, og Hilti

kan ikke påtage sig ansvar for montagefejl når/hvis montageanvisning ikke er fulgt eller applikationsgrænser for

det valgte produkt er overskredet.

Opbygning af branchen

Eks. Rambøll, COWI, Grontmij,

Alectia eller egne

projekterings-afdelinger

hos større entreprenører

Eks. Allan Ploug

og Norisol

Ofte anvendte symboler indenfor passiv brandlukning

www.hilti.dk

Rådg. Ing

§§

Bygherre

og

forsikrings-

firmaer

Tilsynsførende – eks. brandinspektører

Brandluknings-

specialister

Testet for røg- og gastæthed

Testet for lyddæmpende egenskaber

Testet for brand

eller bygherrens eget tilsyn

Vedrørende passiv brandlukning

Eks. BR2010, Brandvejledning 31, DS 428, DS432

Almene entreprenører:

Eks. diamant, VVS,

el, tele, tømrer m. flere

Eks. Kuben, Sjælsø, KAB, Dan Ejendomme,

Det offentlige samt store produktionsvirksomheder

Eks. CODAN, Tryg

Eks. YIT, Bravida, Unik Diamant,

ENCO, Airteam, NCC Installation,

Yara, Pihl Tømrer m. flere

Testet for modstandsdygtighed for damp og vand

Langtidstestet

ETA-godkendt. European Organisation of Test Approvals.

Installationsnyt, nr. 9, 2010.

Sikkerhedsbranchen

”brandskum” – pas nu på !

Brand & Sikring, nr. 4. 2010.

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Tabel med oversigt over produkt-egenskaber

* NB: Tabel med oversigt med gamle produktbetegnelser og nye produktbetegnelser ifbm. indføring af ETA-godkendelser er placeret sidst i dokumentet.

Genoplukkelig, ideel til eks. hospital og serverrum

3-D projektering, BIM (BygningsInformatikModeller)

Med henblik på at lette projekteringsarbejderne for arkitekter, rådgivere og entreprenører er Hilti nu klar

med løsninger indenfor BygningsInformatikModeller (BIM).

Kontakt Teknisk Afdeling vedrørende projektering i 3-D

Læs mere i folderen til højre som kan downloades fra Teknisk Bibliotek/Brochurer/Tekniske Brochurer

Søg på Hilti og BIM på Yuotube. Følg Hilti indenfor BIM på Twitter® www.twitter.com/hilti_BIM

!! Nyhed: CFS-SL brandhylse !!

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Tabel med oversigt over nye Hilti produktnavne indenfor passiv brandlukning

I forbindelse med introduktion af ETA-godkendelser for passiv brandlukning omdøber Hilti produktnavnene når MK-godkendelse erstattes af ETA-godkenkendelse. Dermed er

det ikke alle produkter der endnu har fået nyt navn.

Det er vigtigt at understrege, at produkterne er eksakt de samme og en MK-godkendelse for eks. CP660 som i dag hedder CFS-F FX derfor fuldt ud er dækkende selvom

produktet har skiftet navn. Produkterne vil i stedet i mange tilfælde nu have flere applikationer testet og yderligere dokumentation er nu tilgængelig.

CFS betyder Chemical FireStop. Dernæst står betegnelsen S for Sealant (fugemasse), F for Foam (skum), CU for Cushion (pude), C for Collar (manchet), W for Wrap (tape) og

SL for Sleeve (hylse).

Gammel betegnelse Ny betegnelse

CP 601 brandfugemasse, silikonebaseret CFS-S SIL

CP 606 brandfugemasse, akrylbaseret CFS-S ACR

CP 611A varmeekspanderende brandfugemasse ETA på vej. Skifter navn når den er kommet

CP 636 brandmørtel ETA på vej. Skifter navn når den er kommet

CP 643 brandmanchet CFS-C

CP 644 brandmanchet CFS-C

CP 648 brandtape (til specifik rør-dimension eller i 10-meter rulle) CFS-W

CP 651 brandpude CFS-CU

CP 657 brandmursten ETA på vej. Skifter navn når den er kommet

CP 658 brandprop ETA på vej. Skifter navn når den er kommet

CP 660 brandstopskum CFS-F FX

CP 671 brandbatts ETA på vej. Skifter navn når den er kommet

!! NYT produkt, brandhylse !! CFS-SL og S for small (2”) og M for medium (4”)

Typer af gennemføringer

En meget vigtig information er naturligvis hvilken gennemføring der er tale om: enkeltkabler, kabelbundter, brændbare rør, ikke-brændbare rør, rektangulære og cirkulære

ventilationskanaler mm. Herunder er kort vist et udpluk. Det er vigtigt at huske på, at en MK-godkendelse eller ETA-godkendelse ikke er ensbetydende med at man kan foretage

lukninger af alle typer materialer, i alle dimensioner samt igennem i alle typer bygningsdele. Derfor skal rådgivende ingeniør og/eller brandinspektør godkende valgte løsninger.

Især indenfor rør er der et hav af forskellige typer og nedenstående oversigt er ikke fyldestgørende. Det er vigtigt at understrege at Hilti ligger inde med et utal af test, som

måske ikke lige indgår i godkendelsen, men som kan anvendes til skønsmæssig vurdering af brandlukninger der falder uden for standarden.

Kabler Rør ventilationskanaler Kabelbakker

Enkelt Bundt

Brændbare Ikke-brændbare Præ-isolerede

Plastrør

- PVC

- PE

- PB

- PP

Kompositrør

Stål

B1 (= svært antændelig)

-”sorte rør”

- Rustfri stålrør

- Galv. Stålrør

Kobberrør

B2 ( = normalt antændelig)

Støbejernsrør

Oftest brændbare

rør med kerne af

isolerende skum,

eks. Løgstør-rør

Rektangulære Cirkulær

Stål Plast

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Varme

Ild

Røggasser

Varme

ILD

RØGGASSER

VARME

ILD

RØGGASSER

Brand-klassifikationer

Book et omkostningsfrit brandseminar

Kontakt Hilti og få arrangeret et omkostningsfrit brandseminar på byggeplads eller på kontor. Vi forsøger at skræddersy seminaret efter Jeres behov, således at rådgivere

hører om normer, regler og godkendelser samtidig med at vi gennemgår nogle af de fejl og mangler vi ser på pladserne og får en dialog om hvorvidt den foreskrevne løsning er

bygbar. For entreprenører fokuserer vi gerne på selve montagen.

I begge tilfælde har vi mange visuelle billeder og videofilm samt eksempler fra større og mindre byggepladser, Er der interesse og mulighed for det, brænder vi gerne nogle

Produkter af, således at deltagerne kan se hvordan produkterne virker under en brand.

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Montagetips vedrørende passiv brandlukning

Problematik Årsag Mulig afhjælpning

Hvilken vej kan jeg

montere brandmursten?

Jeg har et vandførende plastrør på

25 mm – skal jeg lukke for brand?

Jeg har en gennemføring i en

cellevæg – skal jeg lukke for brand?

Brandtætning af et etagedæk.

Skal der manchet på begge sider?

Brandtætning af væg med manchet.

Grundet huldimension og/eller økonomiske årsager

ønskes at vende og rotere murstenene i den retning som

entreprenør foretrækker.

Entreprenør er i tvivl om gældende regler og lovgivning

Ofte kan en cellevæg være udført i branddrøje materialer (træ).

Entreprenør er derfor i tvivl om hvorvidt der skal brandlukkes

når ”nu væggen består af træ som kan brænde”.

Entreprenøren kan ikke fysisk komme til den ene eller den

anden side af etagedækket.

Af økonomiske årsager ønskes der klarhed om hvorvidt der

kan nøjes med én manchet.

Skal der manchet på begge sider? • Entreprenøren kan ikke fysisk komme til den ene eller den

Der står at jeg skal sikre røg- og

anden side af etagedækket.

• Af økonomiske årsager ønskes der klarhed om hvorvidt der

kan nøjes med én manchet.

gastæthed – hvad betyder det? Entreprenør forsøger at tolke udbudsmateriale, så deres

Gipsplade med 2 lag gips men

uden isolering (eks. Gyproc,

Danagips eller Fermacell)?

Brandlukning i huldæk?

arbejder kan prissættes, og er i tvivl om denne formulering.

Brandinspektør har været på byggepladsen og udbedt at der

skal gøre røg- og gastæt i lukningerne.

Kabler igennem væg uden isolering men hvor væggen er

klassificeret som brandvæg. Entreprenøren er i tvivl om hvorvidt

der skal brandlukkes og i givet fald hvordan

Når kanalen anbores er entreprenør i tvivl om hvordan man

udfører lukning og hvordan man begrænser materiale-forbrug.

Skal bygges op som almindelig forbandt murværk uden fuge

imellem. Kun fuge ved gennemføring og langs kant.

Mursten må ikke stables på højkant eller begrænse dybden

i stenen ved at skære i den.

(Hilti har engelsk test der viser at integritet øges hvis den

bygges op på den lange led – med 200 mm dybde).

Ja. Men der er ikke krav til at hullet lukkes med brandteknisk

godkendt løsning. Entreprenør må have op til 6 stk. enkelte

vandførende ≤ Ø32 plastrør i gennemføringen. Der kan lukkes

med alm. udstøbning.

”Brandteknisk Vejledning 31”

Ja. En brandklassificeret cellevægs egenskaber må ikke

forringes ved en eventuel gennemføring.

”Bygningsreglement 2010”

Nej. Der skal kun brandlukkes fra underside af dæk.

Flammer og varme fra brand er altid mange gange kraftigere

opadrettet, dernæst sideværts og endelig – i lille

omfang – nedafrettet.

• Ja. Som udgangspunkt skal der manchet på begge sider af

væggen idet det ikke vides på hvilken etage branden udbryder.

• Kan der ikke fysisk komme til at lukke på begge sider, kontakt

da bygherre, rådgivende ingeniør og/eller brandinspektør

Undersøgelser har vist at røg/gas er største skyldnere i

dødsfald ved brand. Røg og gas foråsager ligeledes

store skader på eks. serverrum, IT-udstyr, maskiner mm.

Lukninger skal sikres mod røg og gas inden at eks. materialet i

en brandmachet ekspanderer (~ 180 grader). Eks. manchet

skal suppleres med fugemasse mellem rør og bygningsdel

X. Som udgangspunkt bør der reelt understoppes med et

stykke mineraluld som man så fuger op imod

Ved mange montager kan passende rørskål overvejes

En hul gipsvæg kan sagtens udgøre en brandklassificeret væg

idet hver gipsplade udgør 15 minutters brandmodstandsevne.

Typisk kan løses med tung mineraluld samt fugning oppe/nede

(type fugemasse afhænger af type af gennemføring). Huldæk

er ikke en del af MK- og ETA-godkendelser (gælder alle

leverandører), så der er tale om vurderingssag.

Ved mange gennemføringer – overvej mineraldulds-rørskål og

foretag efterfølgende fugning.

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Montagetips vedrørende passiv brandlukning

Problematik Årsag Mulig afhjælpning

Der er Armaflex om mit rør?

Brandtape i væg eller uden på væg?

Tåle fugt og vand når

bygningen er drift?

+

Den selvklæbende del af min

brandtape virker ikke?

Reparer lukning af andet fabrikat?

+

Kan jeg kombinere 2 af Hiltis

brandprodukter?

+

Manchetter opsættes på gipsvæg?

Ventilationsrør igennem gipsvæg?

Allerede eksisterende rør-føringer skal brandlukkes i forbindelse

med renovering, og disse rør har Armaflex

Nye rørføringer med Armaflex skal gennemføres – skal der

brandtættes og skal Armaflex med igennem bygningsdel

Ved montage opstår tvivl om hvorvidt produktet må/kan

installeres uden på væggen

Tilsyn eller brandinspektør ser lukninger med brandtape uden

på væggen og er i tvivl om denne lukning er ok

Afløbsrør i køkken og toilet ønskes lukket, men der er tvivl om

holdbarheden af lukningen i et sådant rum.

Under montage observeres at den selvklæbende tape ikke

fungerer efter hensigten.

Oftest i forbindelse med renovering, ønsker entreprenør at

reparere en eksisterende lukning af andet fabrikat med Hilti

brandlukningsprodukt.

Ofte brandplader der ønskes kombineret med brandskum,

brandmursten og grafit fugemasse og/eller indlæg af brand-

puder i lukninger med andre brandprodukter.

Entreprenør er er vant til at montere manchetter på betonvæg

eller betondæk, og er nu i tvivl om hvordan det skal udføres i

gipsvæg.

Ventillationskanaler kan medføre høje laster og gipsvægge

har ikke samme styrke som eks. beton, og der er derfor behov

for god løsning ved gennemføring af ventilationskanal

igennem gipsvægge.

Som udgangspunkt skal brændbar isolering lukkes

med varmeekspanderende brandlukningsmateriale.

Dette kan være en vurderingssag, så kontakt brandinspektør

og/eller Hiltis Tekniske Afdeling.

Brandtape skal altid sidde mellem rør og bygningsdel. Tapen

skal trykkes ind imellem eks. væggen og røret, eller støbning

udenom ved lukning af skakt ved etageadskillelser. Hvis ikke,

så vil brandtapen ved brand blot ekspandere væk fra røret.

Afløbsrør og lignende udstøbes oftest

Brandlukninger kan ikke tåle kondens og vand.

Brandlukninger kan i princippet altid afsluttes med almindelig

sanitets-fuge, men er ikke indeholdt i godkendelsen.

Tapen er ikke en vigtig del af brandlukningen og kan reelt

erstattes af eks. gaffa-tape. Dog bør produktets holdbarhed

og generelle tilstand tjekkes idet der kan være tale om over-

skreden brugsdato og/eller forkert opbevaring.

I skakter kan der udstøbes.

Ofte ja. Men . . Kombination af 2 produkter af forskelligt

fabrikat vil aldrig kunne give en 100 % godkendt lukning, og

dermed er der tale om en vurderingssag som bygherre /

rådgivende ingeniør og/eller brandinspektør skal godkende.

Kontakt Hiltis Tekniske Afdeling for support.

Ofte ja. I mange tilfælde skal der anvendes en kombination.

Men . . I mange andre tilfælde vil entreprenør bevæge sig

udover en 100% godkendt løsning og dermed skal bygherre /

rådgivende ingeniør og/eller brandinspektør skal godkende.

Følg montagevejledning. Her står gennemgående M8

gevindstykker. Nogle kan finde på at anvende Hiltis kipdybler

- de er dog ikke tiltænkt dette, idet de også består af plast og

samtidig kun kan fås i max Ø6. Anvend eventuelt HLC-anker i

hårde plader.

Følg som udgangspunkt norm DS428 (brandsikring for

ventilationskanaler). Denne er dog ved at blive opdateret.

Som udgangspunkt skal bygningsdel føres hen til kanal og

spalte fuges med CFS-S ACR (fuge max 30 mm) kombineret

med understopning med mineraluld

Er der brandspjæld, skal spjæld-leverandørs anvisning følges.

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Montagetips vedrørende passiv brandlukning

Problematik Årsag Mulig afhjælpning

Stort PE-rør med dimension større

end 10”?

Skal jeg brandlukke om afløbsrør?

Skal jeg brandlukke gennemføring

i ydervæg?

Understopning – hvad er det, og

hvad kan/skal jeg bruge?

Estimering af mængder

af brandlukningsprodukterne?

Er Hiltis brandprodukter modstands-

dygtige mod rotter - gnavning?

Varmebestandighed?

Brandlukning omkring branddør?

Entreprenøren skal føre en Ø350 PE-rør gennem en brandvæg

og kan ikke finde manchetter større end Ø250 mm i produkt-

kataloget.

I branchen har der gennem flere år, på tværs af kommuner og

information i gældende regler, været tvivl om hvorvidt afløb skal

brandsikres.

Entreprenøren ønsker at føre ventilationsrør ud vandret

gennem ydervæggen.

Entreprenør oplyses via montagevejledning og/eller Hilti

medarbejder at der skal understoppes, men entreprenør er i tvivl

om hvad dette dækker.

Éntreprenøren sidder i en tilbudsfasen og skal bruge ca.

mængder for tilbudsgivning på en byggesag.

Entreprenøren skal lave en brandlukninger mod en kælder-

skakt, og er i tvivl om hvorvidt at brandlukninger fungerer som

gnaverstop.

Entreprenør ønsker at brandlukke omkring eks. et kakkelovns-

rør eller andre varme emner i eksempelvis industrien.

Entreprenør installerer meget dyr branddør og undrer sig om

hvordan der evt. skal fuges

Brandinspektør ønsker at branddør ved brand, ikke blot ”falder

ud” af bygningsdelen.

Hilti har adgang til brandmanchetter i større dimensioner selvom

disse ikke fremgår af kataloget.

Ved behov dimensioner større end 250 mm - kontakt Hilti.

SBi-anvisning siger nej ved ≤ Ø89 men Bygningsreglement

siger ja. Faldstamme til toilet undlades også, selv i Ø110, iht.

Afløbsnormen

Hilti, og de fleste brandlukningsspecialister, anbefaler

brandlukning af afløb.

Nej. Som udgangspunkt bruges Hilti´s produkter

til indendørs brug. Brandlukninger vil typisk være mellem

brandceller og brandsektioner.

Der kan være tilfælde hvor fx altaner ligger indenfor yder-

væggene og hvor der bør udføres brandlukning. Kontakt

Brandinspektør eller Hilti´s tekniske afdeling for afklaring af

specifik problemstilling.

En understopning er en del af lukningen, og

materialevalg skal vælges ud fra den relevante godkendelse. I

de fleste tilfælde vil dette være stenuld.

NB: PU-skum og glasuld må ikke anvendes til understopning!

Ja, Firestop calculatoren. Programmet er gratis og kan

hentes på www.hilti.dk under det tekniske bibliotek.

Nej. Hilti´s produkter er ikke egnet til rottesikring. Der må

foretages tiltag i samarbejde med specialist.

Som udgangspunkt er brandlukningsmaterialer ikke

mere varmebestandige end almindelige tilsvarende

bygge-materialer (eks. brand akryl fugemasse vs. alm.

akryl fugemasse). Følg anvisninger fra leverandør af

kakkelovnsrør eller de andre varme emner.

Ofte medfølger anbefaling fra leverandør af branddøren.

Understopning med mineraluld og fuge med CFS-S SIL.

Anvend den silikone-baserede idet denne er pille-sikker samt

elastisk.

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Montagetips vedrørende passiv brandlukning

Problematik Årsag Mulig afhjælpning

Jeg har hørt at ”brandskum” ikke

er godkendt til gennemføringer? Citat til venstre er fra Installationsnyt nr. 9 2010

Min CFS FX (tidligere CP660) er

meget flydende?

Hvor længe kan CFS FX (tidligere

CP660) ligge på lager?

CFS FX (tidligere CP660) tuben

sprænger?

Hvad er de længste forlængerrør til

CFS FX (tidligere CP660?

CFS-F FX (tidligereCP660) skummer

ikke op?

Kan CFS-F FX (CP660) anvendes

i boligbyggeri?

+

Må jeg genbruge CFS FX (CP660)

i nyt hul?

Entreprenøren/bygherre er blevet i tvivl om deres brandskum

opfylder kravene til brandlukninger.

Grundet de fysiske egenskaber som produktet er udstyret med

for at kunne skumme op til 6 gange sit eget volumen, er

produktet ganske letflydende. Entreprenør kan opleve det som

svært at arbejde med og/eller være i tvivl om hvorvidt noget er

galt.

Entreprenøren udfører lukningsopgaver løbende og er i tvivl

om hvor længe han kan have poserne liggende?

I meget sjældne tilfælde er det sket at tuber er sprunget.

Entreprenøren skal ligge en fuge et svært tilgændeligt sted,

og har brug for at forlænge mixeren.

Ved montage oplever entreprenør at produktet, selv efter at

de to komponenter er mixet sammen, ikke skummer op

Grundet indhold af isocyanat er bygherre, rådgiver og/eller

entreprenør i tvivl om hvorvidt produktet må installeres i bolig-

byggeri.

Entreprenør ønsker af økonomiske årsager at anvende al

al materialet

Entreprenør vender retur efter arbejdspause eller weekend

Rådgiver, tilsyn eller brandinspektør ser at hærdet materiale

placeres i nyt hul, og er i tvivl om dette er ok

Det som entreprenører ofte kalder ”brandskum eller

brøndskum” er testet som B2 efter DIN 4102. Dette er en test

for reaktion mod brand (f.eks. svært antændeligt), og anvendes

skummen til lukning af installationer nedbrydes den meget

hurtigt og må ikke anvendes!

Enkelte PU-skum er godkendt efter EN1366-4 hvilken omfatter

fuger mellem bygningsdele.

Kontakt Hilti salgskonsulent og aftal demonstration af

produktet på byggepladsen. Produktet er efter anvendelse på

5 – 10 lukninger let at lære at håndtere korrekt.

Temperatur-intervallet for produktet skal overholdes ved

montage, hvis ikke, så kan egenskaberne for produktet ændres.

Normal hyldetid 9 måneder, men kontrollere altid

udløbsdato på pakken.

Idet produktet ved pauser under montagen vil hærde i mixeren,

kan en stærk montør der ufortrødent trykker og trykker, i

sjældne tilfælde sprænge tuben.

Hvis udløbsdatoen er udløbet, og der igen ufortrødent trykkes

og trykkes, kan der i sjældne tilfælde ske det at tuben sprænger.

20 – 30 cm. Alternativt må der vælges en anden løsning.

Produktet har været opbevaret for koldt.

Dato overskredet.

Produktet har været opbevaret for varmt.

Anvendelse af rest i åbnet patron kan være et problem hvis den

har været åben i mere end 1 døgn.

Hilti kan dokumentere 100 % afgasning efter et par

dage, og produktet kan dermed anvendes i alle byggeri-typer.

Ja. Afhærdet materiale må godt placeres i forbindelse med

lukning af nyt hul.

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Montagetips vedrørende passiv brandlukning

Problematik Årsag Mulig afhjælpning

Skal man være certificeret for

at udføre brandlukninger?

Skal lukninger markeres?

Skal man sætte brandmærkat

ved hver eneste lukning?

Hvordan rengør entreprenør når/

hvis der ved montagen spildes?

Har Hiltis produkter NSF-

godkendelse til anvendelse i

Byggeri til fødevare-industrien?

Hvad er en MAL-kode og hvad har

Hiltis brandprodukter?

Hvad er et sikkerhedsdatablad?

Hvor kan man finde datablade mm?

Bygherre er tvivl om hvorvidt entreprenøren har den

nødvendige kompetence for udførelse af brandlukninger, samt

hvilke regler der gælder for at få lukningerne godkendt.

Entreprenør er i tvivl om hvorvidt, og hvordan, der skal holdes

styr på lukningerne på projektet.

Entreprenøren er i tvivl om hvad reglerne for brandlukning siger

ang. Opsætning af mærkater.

Entreprenøren skal lave 6 gennemføringer igennem den

samme væg og er tvivl om hvorvidt han kan bruge det samme

mærkat til flere lukninger.

Der er under montage spildt på tøj, gulv, anden bygningsdel og

entreprenør er i tvivl om fjernelse af produktet.

Rådgiver, Entreprenør eller bygherre kræver i særlige tilfælde

denne specielle godkendelse når der arbehdes med lukninger

i virksomheder hvor der håndteres fødevarer.

Entreprenør læser på produkt- og eller sikkerhedsdatablad hvad

MAL-koden for prouktet er og er i tvivl om hvad dette betyder

Arbejdsmiljø-ansvarlig for entreprenør ønsker at informere

sine kollegarer omkring anvendelsen af produkter med

MAL-koder og hvordan de skal tage forholdsregler.

Entreprenør er i tvivl om hvad et sikkerhedsdatablad er og får

ofte blandet begreberne sammen med eksempelvis en ETA-

godkendelse, brandmontagehåndbog, brugsanvisning mm.

Rådgiver søger dokumentation for produktegenskaber i

forbindelse med projektering af byggeri

Entreprenør søger dokumentation til brug for APV

Der foregår løbende dialog omkring dette i Sikkerheds-

branchen, men pt. er svaret Nej. Hilti har meget stor interesse

i at lukninger udføres i henhold til gældende regler og montage

udføres korrekt. Derfor udfører Hilti salgskonsulent og/eller Hilti

ingeniør uden beregning såvel brandseminar og opstartsmøde

på kontor og/eller byggeplads.

Ja. Der skal holdes regnskab over brandlukninger, men der

er ingen specifikke retningslinjer for dette. Markeringen skal

dog indeholde info om firma, produkt, dato, godkendelses-

nummer for produkt og der skal føres dokumentation af

lukningerne.

”Vejledning 31”

Nej. Men i henhold til ”Vejledning 31” skal der holdes

regnskab med samtlige brandlukninger på byggeriet.

Opsætning af mærkater er Hilti´s bud på en nem måde at holde

styr på pladsens mange lukninger.

Det samme mærkat kan godt bruges for flere lukninger i

samme væg, hvis hvert hul får selvstændig identifikation og

der henvises til denne identifikation på mærkatet.

Sikkerhedsdatabladet. Det er indeholdt i sikkerhedsdata-

bladene hvorledes der rengøres ved spild ved hvert produkt

Dog kan det kortfattet nævnes, at de fleste produkter er vand-

baseret – derfor almindelig sulfo. CFS-F FX (cp660) skal

hærde op og fjernes mekanisk.

Uklart. Hilti Danmarks Tekniske Afdeling har forespurgt Hiltis

hovedkontor i Liechtenstein omkring dette.

MAL-koder er indført af Arbejdstilsynet og indikerer et

produkts risiko i henhold til indånding af dampe

samt kontakt.

En leverandørbrugsanvisning der skal medfølge kemikalier

til professionel anvendelse. Eks. indeholde information om:

1: Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomhedenfareidentifikation

2: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3: Førstehjælpsforanstaltninger og forholdsregler over for udslip ved uheld

4: Håndtering og opbevaring

5: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

6: Fysisk-kemiske egenskaber

7: Toksikologiske oplysninger

8: Miljøoplysninger

9: Forhold vedrørende bortskaffelse

10: Transportoplysninger

Teknisk Bibliotek på www.hilti.dk. Al information kan

downloades i Teknisk Bibliotek. Skulle der være supplerende

spørgsmål, kontakt da tekniskafdeling@hilti.dk

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Montagetips vedrørende passiv brandlukning

Problematik Årsag Mulig afhjælpning

Er nogle af Hiltis produkter farlige/

giftige og skal vi sikre os?

Er nogle af Hiltis brandprodukter

klassificeret som farligt gods

Entreprenør ønsker at vide om der skal tages forholdsregler

ved montage. Bygherre ønsker at vide om produkt kan/må

anvendes.

mht transport? Produkter skal transporteres i entreprenørs bil, med lastbil eller

med fly for at komme frem til byggeplads.

Produkterne er ikke farlige og giftige, men eks. CFS FX-X

(CP660) og silikone brandfugemasser indeholder risiko-stoffer.

I Sikkerhedsdatablade, som er placeret i Teknisk Bibliotek på

www.hilti.dk er beskrevet omkring personlige værnemidler.

Nej. Læs altid sikkerhedsdatablad

FAQ I Teknisk Afdeling

More magazines by this user
Similar magazines