Ret og vrang – dine rettigheder og muligheder - DHF-aarhus.dk

dhf.aarhus.dk

Ret og vrang – dine rettigheder og muligheder - DHF-aarhus.dk

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til barn med handicap kan du søge om hjælp til dækning af

tabt arbejdsfortjeneste. Grundlaget kan være, at barnet har et stort behov for

tilsyn, fordi det ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og derfor

risikerer at komme til skade eller skade andre. Eller at barnet har et stort behov

for pleje og overvågning, fordi det fysisk er svagt eller ofte får sygdomsanfald

eller at barnet skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser, eller

barnet har nedsat immunforsvar og derfor stor sygdomsrisiko.

uDDannelse og BesKÆFTigelse

Hvad er mine muligheder, når jeg gerne vil have en

uddan nelse?

Hvis du ønsker at få en uddannelse, men har et handicap, som betyder, at

du ikke kan gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre, er der

forskellige muligheder.

Du kan søge om SU og samtidig søge om et handicaptillæg, hvis du ikke

kan tage studiejob. SU-styrelsen tilbyder også specialpædagogisk støtte under

uddannelsen. Den kan bestå af:

• rådgivning og vejledning om funktionsnedsættelsens

betydning for gennemførelse af uddannelsen

• hjælpemidler og instruktion i brug heraf

• sekretærhjælp og praktisk hjælp

• særligt undervisningsmateriale

• kurser for studerende med henblik på

kompensation for funktionsnedsættelsen

7

uDDannelse og BesKÆFTigelse

Sådan ser det ifølge medlemsundersøgelsen

ud i DHF Århus afdelingen

27 personer er i arbejde

14 personer arbejder på almindelige

vilkår

6 har et fleksjob

4 har job med løntilskud for

førtidspensionister

1 er i beskyttet beskæftigelse

1 person yder frivilligt arbejde

1 person har personlig assistance

Der er ingen oplysninger der viser, at

der er medlemmer under uddannelse.

uDDannelse

More magazines by this user
Similar magazines