Læs scenarierapporten (PDF fil) - Næstved Kommune

klimabyggeri.dk

Læs scenarierapporten (PDF fil) - Næstved Kommune

Indholdsfortegnelse

1. Indledning 1

2. Metode 2

2.1 Baseline 2

2.2 Virkemidler 2

2.3 Scenarieanalyser 2

2.4 CO 2-kvotesystem 3

3. Baseline 4

3.1 Befolkningstilvækst 4

3.2 Energiforsyning 4

3.3 Energiforbrug 6

3.4 Transport 12

3.5 Skovrejsning 15

3.6 Landbrug 15

3.7 Resultater 16

4. Varmeforsyning 18

4.1 Omlægning til fjernvarme i Næstved by 18

4.2 Temperaturreduktion i fjernvarmesystemerne 20

4.3 Effektivisering af FV-produktion til Næstved by 21

4.4 Barmarksværker 22

4.5 Effektivisering af individuel opvarmning 24

4.6 Fremskrivning af varmeforsyningsscenarium 25

5. Elforsyning 28

5.1 Vindenergi 28

5.2 Handel med grøn elektricitet. 31

6. Energibesparelser 32

6.1 Drivkræfter og adfærdsændringer 32

6.2 Virkemidler 33

6.3 Energisparepotentiale 36

6.4 Scenarieberegning 40

7. Transport 42

7.1 Reduktion af persontransport 42

7.2 Omlægning af persontransport til andre transportsegmenter 43

7.3 Effektivisering af persontransport 47

7.4 Varetransport 53

7.5 Juridiske aspekter af transportregulering 55

7.6 Fremskrivning af transportscenarium 55

8. Landbrug 57

8.1 Etablering af biogasanlæg 57

8.2 Ændrede foder og gødningsforbrug/mønstre 57

8.3 Dyrkning af efterafgrøder 58

8.4 Fremskrivning af landbrugsscenarium 58

I

More magazines by this user
Similar magazines