Læs scenarierapporten (PDF fil) - Næstved Kommune

klimabyggeri.dk

Læs scenarierapporten (PDF fil) - Næstved Kommune

1. Indledning

Næstved Kommune er ved at udarbejde en klimaplan, som omhandler alle sektorer i

kommunen som en geografisk enhed. I arbejdet hen mod den endelige klimaplan er

der udarbejdet en kortlægning af drivhusgas-udledningen fra Næstved Kommune

som et geografisk afgrænset område.

Denne scenarierapport bygger videre på kortlægningsrapporten, hvor der laves beregninger

på forventede drivhusgasudledninger som effekt af en række scenarier

frem til år 2030. Scenarieanalyserne kan give en indikation af hvilke tiltag, der skal

til for at reducere udslippet. På denne måde udgør analyserne et væsentligt værktøj

til at formulere mål og strategi.

Scenarierne i nærværende scenarierapport bygger på ideer, som tidligere har vist sig

at have en væsentlig effekt samt på enkelte virkemidler fra forskellige kilder herunder

Københavns Kommunes klimaplan og Klima- og Energiministeriet CO2-beregner. Virkemidlerne er blevet diskuteret på workshops og dialogmøder med kommunen

selv og med kommunens øvrige borgere og virksomheder.

I nærværende rapport – præsenteres scenarier inden for følgende 7 kilder til nedbringelse

af drivhusgasudledningen i Næstved Kommune:

• Varmeforsyning

• Elforsyning

• Energibesparelser

• Transport

• Landbrug

Forskellige virkemidler for hvert emne skitseres kort i afsnit 4 til 8. Det bemærkes,

at listen af virkemidler indenfor hvert emne ikke er udtømmende. Effekten mht. reduktion

af drivhusgasemissioner vurderes ud fra scenarieanalyser, der sammenlignes

med baselinescenariet.

I afsnit 9 beskrives de tiltag kommunen kan gøre direkte. Her er der fokus på kommunen

som virksomhed, og hvorledes kommunen kan gå forrest i kampen for CO2 reduktioner. Dette afsnit indeholder institutionelle virkemidler på tværs af områderne.

Afslutningsvis opstilles et scenarium, der inkluderer effekten fra samtlige virkemidler.

1/83

More magazines by this user
Similar magazines