SOLCELLEANLÆG STOR SORT STANDARD PAKKE - Eiland Energi

eilandenergi.dk

SOLCELLEANLÆG STOR SORT STANDARD PAKKE - Eiland Energi

1

August 2010

SOLCELLEANLÆG

STOR SORT STANDARD PAKKE

ENERGI

Hovedgaden 32, 4270 Høng

Tlf. 58841409 www.eilandenergi.dk


PAKKEBESKRIVELSE

STOR SORT STANDARD

Denne pakke er til den designbeviste store familie der har et velegnet tag i god

stand til rådighed og ønsker at dække hele deres elforbrug med sol.

SORT STANDARD

Pakke

størrelse

Effekt

kWp

Solcellepakken indeholder alt fra moduler til nødvendige el-komponenter. Den vejledende pris er

inkl. moms og indeholder en standardmontering dvs. 1 plans hus med en taghældning på maks 35

grader. Fragt og evt. kørsel pålægges prisen. 1

Vi hjælper fra start til slut

Eiland Energi hjælper dig naturligvis gennem hele forløbet lige fra råd og vejledning, udarbejdelse

af et detaljeret tilbud, lokalplansundersøgelser, opsætning og tilslutning af anlægget samt

anmeldelse af anlægget til dit energiforsyningsselskab. Vi er der for dig gennem hele processen.

Dansk, Kvalitet og Design

Alle vores produkter er designet som simple æstetiske løsninger, Produktionen af panelerne sker i

Danmark og med højkvalitets produkter hele vejen rundt.

1 Fragtprisen afhænger meget af leveringsadressen, ved leveringer til Fyn og Jylland skal der regnes med et tillæg på

omkring 3.200 inkl. moms.

Energiproduktion

kWh/år

Areal

m2

2

Antal

paneler

Vekselretter

fra Danfoss

Vejl. pris inkl. moms

og montage

Stor 5.773 5.200 39 24 ULX5400 kr 197.875

Solen dækker

ca. 100%

af elforbruget


Komponenter

Pakken består af følgende komponenter

Solcellepaneler: 24 stk. Solcellepaneler 240 Wp – DK

Paneldimensioner: 1.656 x 993 mm og det vejer ca. 20 kg.

Vekselretter: 1 stk. Danfoss ULX 5400 - DK

Montagesystem: Kondor (Tagplaceret) - DK

Som udgangspunkt er der regnet med ovenstående panelopsætning. Ønskes specielle løsninger dvs.

anden panelopsætning, flere eller færre paneler kan dette næsten altid lade sig gøre. Der opkræves

dog her et beregningstillæg, samt eventuelle mer omkostninger i materialeforbrug.

Energiproduktion

Den angivne energiproduktion fra anlægget på 5.300 kWh/år er udregnet ved en optimal placering

af anlægget dvs. mod syd og med en hældning på 40 grader. Afvigelser herfra vil mindske

produktionen. Det betyder ikke så meget at du installerer anlægget +/- 10 grader i hver retning. Men

placerer du det mod øst/vest reduceres ydelsen med op til 25 %. For mere information om

anlæggets ydelse kan du downloade den detaljerede simuleringsrapport som du kan finde på vores

hjemmeside www.eilandenergi.dk

Garantier

Vi stræber altid efter at levere og producere de bedste produkter i markedet. Vores producent har

installeret solcelleanlæg siden 1996 til tilfredse kunder. Vi giver god garanti og service i perioden.

Download vores detaljerede garantibeskrivelse for mere information.

Solcellepaneler: 25 års garanti, på 80 % af startydelsen

Vekselrettere : 5 år

Øvrige komponenter 5 år

3


Service og vedligehold

Solcelleanlæg har den dejlige egenskab af at være vedligeholdelsesfri. HPFI afbryderen er det

eneste komponent, der årligt bør kontrolleres. Det er et enkelt indgreb, som består i at slukke for

sikkerhedsafbryderen. Det kræver ikke hjælp fra en installatør. Det skal forventes at vekselretteren

skal udskiftet efter ca. 12 års drift (denne koster afhængig af størrelse fra 7.000 til 12.000 kr.)

Økonomi og Rentabilitet

En helt afgørende paramenter for rentabiliteten af et solcelleanlæg, er prisen på den el du ellers

skulle have købt.

De seneste 35 år er el prisen steget med 7% om året. I vores beregninger tager vi udgangspunk i en

relativ beskeden fremtidig elprisstigning 4% om året.

4


Ved køb af en stor SORT standard pakke beregnes følgende parametre til brug for en økonomisk

vurdering af anlægget.

Kontant køb

Energiproduktionspris ca.: 1,59 kr./kWh

• Tilbagebetalingstid ca.: 14 år

• Fortjeneste i anlæggets levetid ca.: 406.500- kr.

Finansieret køb, ved 5%, 20 års lån

Energiproduktionspris ca.: 2,35 kr./kWh

• Besparelse overstiger investering efter ca.: 10 år

• Tilbagebetalingstid ca.: 18 år

• Fortjeneste i anlæggets levetid ca.: 304.000,- kr.

Forudsætninger for ovenstående beregninger:

• 4 % energiprisstigning med udgangspunkt i en forbruger pris af 2010 på 2,0 kr./kWh

• Degradering af ydelsen for solcelleanlægget på 0,5% per år.

• Vedligeholdelsesomkostning på 0,3% af investeringen (svarer til én gang udskiftning af

vekselretter)

Vi glæder os til at hjælpe dig med dit solcelleanlæg, find mere information på vores

hjemmeside www.eilandenergi.dk

5

More magazines by this user
Similar magazines