AFFALDSHÆFTET - gl-ha12

gl.ha12.dk

AFFALDSHÆFTET - gl-ha12

Miljøfarligt affald

Numrene på kortene refererer til numrene i turoversigten (side 36-51), hvor holdeplads, dato

og tidspunkt er angivet.

Turoversigt for Miljøbilen nord for Gudenåen/Fjorden

TÅNUM

16

BJERREGRAV, RÅSTED,

SVEJSTRUP

36

32 AFFALDSHÅNDBOGEN 2008

Similar magazines