AFFALDSHÆFTET - gl-ha12

gl.ha12.dk

AFFALDSHÆFTET - gl-ha12

Affaldskontoret

Laksetorvet, 8900 Randers

Tlf. 89 15 16 17

E­mail: affaldskontoret@randers.dk

www.affald.randers.dk

Åbningstider:

Mandag ­ torsdag ... kl. 8.00 ­ 15.00

Fredag ............... kl. 8.00 ­ 13.00

Borgerservice

Laksetorvet, 8900 Randers

Tlf. 89 15 15 15

E­mail: borgerservice@randers.dk

www.affald.randers.dk

På kommunens hjemmeside finder du

en masse relevante oplysninger om

sortering og aflevering af dit affald.

Her er der selvbetjening døgnet rundt.

Du kan bl.a. se, hvornår du får hentet

storskrald, bestille mærkater til

ekstra affald og se ændringer i forbindelse

med helligdage.

På hjemmesiden informerer vi også

om uregelmæssigheder og andre

nyheder.

Randers Kommune

Spørgsmål? – kontakt:

Dagrenovation

Randers:

Miljøteam A/S Tlf. 70 26 11 06

Sønderhald:

Brdr. Fisker I/S Tlf. 26 70 45 74

Langå:

Containere:

HCS A/S Tlf. 86 40 70 88

Sækketømning:

Affaldskontoret Tlf. 89 15 16 17

Purhus

Snæbum Vognmandsforretning

Tlf. 98 54 83 92

Nørhald, Havndal

Vognmandsgården

Tlf. 86 47 00 99

Storskrald

HCS A/S Tlf. 86 40 70 88

Miljøfarligt affald

Randers, Langå og Sønderhald:

Midtjyllands Kloak­

Vedligeholdelse A/S Tlf. 86 44 88 66

52 AFFALDSHÅNDBOGEN 2008

©Tankegang a-s 70 12 44 12

Similar magazines