stor skrald - strandvaenget-stillingestrand.dk

strandvaenget.stillingestrand.dk

stor skrald - strandvaenget-stillingestrand.dk

INDSAMLING AF

STORSKRALD

SUPPLERENDE AFFALDSORDNING

I SOMMERHUSOMRÅDET 2007

Marts 2007

ORDNINGEN GÆLDER KUN FOR GL. SLAGELSE KOMMUNE


2

INFORMATION FRA SLAGELSE KOMMUNE

Slagelse Kommune tilbyder indsamling af storskrald

til grundejere i Gl. Slagelse Kommunes

sommerhusområde i 2007. Tilbudet gives, fordi

det politisk er besluttet, at der i 2007 ikke sker

ændringer i affaldsordningerne fra 2006.

I løbet af 2007 vil byrådet træffe beslutning om de

fremtidige affaldsordninger, der skal være gældende

for hele Slagelse Kommune. De nye affaldsordninger

forventes at træde i kraft ca. 1. maj 2008.

For i øvrigt at imødekomme områdets behov vedr.

aflevering af storskrald, er åbningstiderne på

Vemmelev genbrugsstation udvidet. Det betyder

blandt andet, at genbrugsstationen i sommerhalvåret

har åbent på søndage.

Herudover håber kommunen, at storskraldsordningen

vil afholde grundejere fra ulovligt at placere

affald på offentlige pladser.

LÆS OM SIDE

I denne folder kan du læse nærmere om:

Benyttelse af genbrugsøer 3

Indsamling af storskrald 4

Beliggenhed af nærmeste genbrugsstation 6

Indsamling af dagrenovation 7

Beskæring af beplantning 8

GENBRUGSØER – brug dem rigtigt!


PAPIR

GLAS

HER ER

GENBRUGS-

ØERNE:

NB!

Søjlen er kun beregnet

til småt affald f.eks. plastposer.

Papkasser og lignende

større affald er du nødt

til at tage med og aflevere

på genbrugsstationen.

RIGTIGT

FORKERT

Genbrugsøer – brug dem rigtigt!

SÅDAN SORTERES GLAS OG PAPIR

TIL DE MØRKEBLÅ KUBER

Aviser, reklamer, ugeblade, kontorpapir.

HUSK! Kun rent papir, ingen kuverter

Flasker og glasemballage.

HUSK! Kun tomme flasker og glas uden låg.

IKKE porcelæn, keramik og vinduesglas.

1. Bildsø P-plads Stendyssevej

2. Stillinge Strand P-plads Stillingevej

3. Kongsmark P-plads Støvlebækvej

4. Ved Almindrenden Kongsmarkvej

5. Næsby Strand P-plads Bildsøvej

Det er IKKE tilladt at stille affald ved kuber og søjler. 3


4

INDSAMLING AF STORSKRALD

HVORNÅR?

SORTERING

PLACERING

Storskrald indsamles på hverdage

med kran-/grabbil i:

UGE 17 – 23. – 27. april

UGE 28 – 9. – 13. juli

UGE 38 – 17. – 21. september

Indsamlingen starter mandag i indsamlingsugen i

Bildsø Strand. Herefter gennemkøres sommerhusområdet

vej for vej, således at indsamlingen

afsluttes i Næsby Strand.

Storskrald skal være sorteret henholdsvis til:

genbrug f.eks. et defekt jerndæksel

forbrænding f.eks. defekte møbler

losseplads f.eks. en trærod.

Direkte brugbare effekter bør ikke afleveres til

storskrald, idet effekterne ødelægges af kranen.

Disse effekter kan i stedet for afleveres på KAVO’s

genbrugsstationer eller til hjælpeorganisationer.

Senest mandag morgen kl. 6

i indsamlingsugen skal storskrald være placeret

samlet, let tilgængeligt og umiddelbart ved ejendommen,

således at affaldet kan afhentes af en

stor lastbil. Affaldet må ikke hindre fri passage på

vejen. Lastbilen kan ikke køre på stilignende veje.


MAX 6.

GENSTANDE

STORT

AFFALD

MEDTAGES

Der medtages kun 6 genstande pr. ejendom.

Solide og klare plastsække må anvendes

f.eks. til indbo og tæller som 1 stk. genstand.

Der medtages kun STORT AFFALD.

Eksempel på affald, som medtages:

møbler/ madrasser/ andet indbo, hårde

hvidevarer, tæpper, stort tørt pap, store

trærødder, træstammer i 1 meters længde,

store sten.

Eksempel på affald, som IKKE medtages:

almindeligt haveaffald, dagrenovation,

byggeaffald samt olie- og kemikalieaffald

(f.eks. malingsrester).

Dette affald kan afleveres på genbrugsstationerne

– dog kun dagrenovation i

særlig ekstrasæk, jf. side 7.

MAX

6 5


6

GENBRUGSSTATIONER

Du er også velkommen til at benytte KAVO’s genbrugsstationer.

De 3 nærmeste genbrugsstationer er beliggende henholdsvis:

ADRESSE & TELEFON

Slagelse Genbrugsstation

Assensvej 4 · 4200 Slagelse, 5852 5045 kl. 08-15

Skovsø Genbrugsstation

Skovsøvej 8 · 4200 Slagelse, 5852 3610 kl. 11-18

ÅBENT ALLE UGENS DAGE

Vemmelev Genbrugsstation

Industrikrogen 2 · 4241 Vemmelev

5838 2425

SOMMER 1. april - 31. oktober

Tirsdag-onsdag kl. 08-15

Torsdag kl. 13-20

Fredag kl. 08-16

Lørdag-søndag kl. 09-16

VINTER 1. november - 31. marts

Tirsdag-torsdag kl. 08-15

Fredag kl. 08-16

Lørdag kl. 09-16

SPØRGSMÅL

Er du i tvivl om noget

vedr. kommunens

renovationsordninger

kan du kontakte

Teknik- og Miljøforvaltningen på:

teknik@slagelse.dk

eller tlf: 5857 3379

Vejledning i sortering og åbningstider

på KAVO's genbrugsstationer m.v.

kan du finde på KAVO's hjemmeside www.kavo.dk.


DAGRENOVATION

Dagrenovation må kun bortskaffes via kommunens dagrenovationsordning.

Der skal betales fuldt gebyr selvom ordningen kun benyttes

delvis. Der ydes ingen kompensation, i form af tilbagebetaling eller

udlevering af sække, for ferie og fraværsperioder. Sommerhuse har

normalt halvårsrenovation, men har mulighed for at tilmelde sig

ordningen med helårsrenovation.

Periode for afhentning af dagrenovation 2007

I løbet af uge 13 (26. - 30. marts)

bliver der sat affaldssæk i stativer ved alle sommerhuse.

Hjælp skraldemanden: STIL STATIVET FREM TIL VEJSKEL!

Første afhentning vil ske i uge 14 (2. - 6. april)

og den sidste i uge 43 (22. - 26. oktober).

Afhentningerne vil ske i tidsrummet kl. 6.00 - 18.00.

Ekstra dagrenovation - særligt mærket ekstrasæk!

Har du ekstra meget dagrenovation - f.eks. i forbindelse med en

fest - har du mulighed for at købe en eller flere ekstrasække

á 70 liter for kr. 25,- incl. moms pr. sæk.

Den særligt mærkede ekstrasæk kan købes på genbrugsstationerne

i Slagelse, (NB! Her kun betaling med Dankort), på Rådhuset,

hos SPAR, Bildsøvej 157 Næsby Strand, SPAR, Drøsselbjergvej 106,

Stillinge Strand og hos Dagli Brugsen, Stillingevej 45, Kirke Stillinge.

I sommerhalvåret afhentes sækken sammen med den almindelige

dagrenovation. I vinterhalvåret skal sommerhuse bestille afhentning

af ekstrasæk hos Teknik- og Miljøforvaltningen. Alternativt kan gl.

Slagelse Kommunes særligt mærkede ekstrasæk (købesæk) afleveres

på genbrugsstationerne i Slagelse.

7


VEJLEDNING I BESKÆRING AF BEPLANTNING

LANGS VEJE I SLAGELSE KOMMUNE

I sommerhalvåret kommer buske og træer i god vækst,

og de vokser mange steder ud over vejskellet til gene for

færdslen. I henhold til gældende vejlovgivning er ejeren

pligtig til at beskære beplantningen langs vejen.

I loven står der bl.a.:

”Når vejens istandsættelse eller hensynet til

færdslen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden

kræve træer og anden beplantning på eller over

disse fjernet, nedskåret, opstammet eller studset.

Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes

inden for en fastsat frist, kan vejmyndigheden

lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på

grundejerens bekostning”.

Eventuelle spørgsmål vedr. beskæring af

beplantning bedes rettet til Vej & Park på

tlf. 5857 3392

Slagelse Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Dahlsvej 3

4220 Korsør

teknik@slagelse.dk

prinfomega.dk · 270670 · 2007

More magazines by this user
Similar magazines