Racisme i Danmark - Islaminfo.dk

islaminfo.dk

Racisme i Danmark - Islaminfo.dk

“O muslim, O Allahs slave, der er en jøde bag mig, kom og slå ham ihjel.”

(Fra det muslimske danske blad Khilafah, april-maj 1996).

Sendt til indenrigsminister Birthe Weiss, som intet foretog sig.

I orden at voldtage danske piger, da de er urene:

“Danskere er selv ude om voldtægt af deres piger, fordi de ikke beskytter deres

piger, og urene piger er ikke beskyttet af den hellige koran. Islam er stor og skal

herske i hele verden… En muslimsk pige må ikke gifte sig med en dansker, for

en pige er svag og kan ikke videreføre islam. Hun får mandens kraft ind i sig, når

de bliver gift, men hun kan ikke give kraft. Hun bliver som et dyr, hvis hun får en

dansk mands kraft ind i sig. Hun bliver uren og vanærer islam…

Mens danske politikere er korrupte og bliver valgt hvert 4. år og laver hele tiden

nye love, gælder vores lov til evig tid, den er gyldig altid og er derfor ren.

Danskere lader urene politikere bestemme, men Allah ved bedst. Lovens bog,

den hellige koran, skal være vores parlament.” (Muslimsk Fatwa for Nørrebro).

Kopi sendt til politikere og ministre.

Ikke en eneste har svaret eller reageret.

Aber og svin:

“Hvad er der i vejen med disse regenter, der slutter fred med disse jøder, som er

svinenes og abernes brødre, dem som Allah forbandede og blev vred over.”

(Det muslimske blad Khilafah, april-maj 1996).

Danskere er hunde:

“Deres tilstand er nøjagtig som en hunds: hvis du driver dem bort, gisper og

stønner de, og hvis du lader dem være, gisper og stønner de også.”

(Fra løbesedlen “Tolerance, fred, dialog og islam” uddelt af Hizb ut-Tahrir bevægelsen).

Sendt til integrationsministeren, som intet har foretaget sig.

Afskaf den urene danske grundlov:

“Islam har en kæmpemæssig frigivende styrke og vil udskifte de skamfulde regeringer

af hedensk romersk lov [grundloven], revideret og korrumperet af sadistiske

kristne præster og af judeosækulære modernister.”

“Vor forpligtigelse er følgende: bl.a. at erklære hellig krig når og hvor nødvendigt

mod de vantro.” (Fra de danske sufimuslimers hjemmeside).

Sendt til diverse politikere og ministre, uden at nogen har reageret.

More magazines by this user
Similar magazines