SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

måske nedad. Forstyrrelsen kunne fx skyldes voldsomme relationære udfordringer i forhold til

vores partner, børn, arbejde eller os selv (fx i form af en livskrise). I virksomhedsregi kunne det

handle om afsætningsproblemer, dalende produktivitet og kvalitetsforringelse. Og på

samfundsniveau kunne problemer omkring øget kriminalitet, troskonflikter, politikerlede og

finanskrise rokke tilstrækkeligt ved det velkendte og tvinge, eller inspirerer, os til at finde nye veje

og nye løsninger. Coachens job er ofte at tilføre den ’rette mængde af forstyrrelse’, så en

forandringsproces kickstartes, inden det hele ser alt for kaotisk ud. Forstyrrelsen må ikke være så

voldsom, at klienten vælter, opgiver eller regrediere til tidligere eksistensniveauer. Denne balance

er en ufordring for enhver, der arbejder med menneskelig udvikling.

Blokeringer og forhindringer kan besværliggøre, endda umuliggøre, forandring. De skal op i lyset

og identificeres. Herefter kan de elimineres, passiveres, neutraliseres eller omformuleres. Coachen

vil hyppigt opleve, at klienten indledningsvist anklager sine omgivelser og det eksterne miljø. ”Det

er de andres skyld – ikke min! Hvis jeg ikke blev behandlet så respektløst, ville jeg være disse

problemer foruden. Samfundet er bunduretfærdigt” osv.

Klienten er endnu ikke klar til at tage ansvaret for sin smerte og giver gavmildt bolden videre til

andre. I realiteten lever forhindringerne og blokeringerne af vores egne projektioner, modstand,

vrede og frygt. Det, vi modsætter os består! Når vi får ryddet op i det indre virvar, begynde det

ydre som regel at falde på plads. Men coachen må kalkulere med den risiko, de konsekvenser, og

den forbigående smerte der kan være forbundet med at fjerne blokeringer og forhindringer hos

klienten eller i virksomheden.

14

Similar magazines