SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

plads af et antal stålkabler, som hver især tilfører det præcise træk, der kræves for at opretholde

den samlede balance, så broen bliver stående. De dynamiske kræfter er altså hverken elimineret

eller forsvundet – de lurer lige under overfladen og bliver tydelige for enhver, hvis balancen tipper.

Et sådant begyndende brud på harmonien oplever coachen fx, når der er krisetegn hos klienten, i

parforholdet, i organisationen m.v. Entreprenøren ser det, når en bropille hælder faretruende,

fordi et kabel eller to er sprunget. I Alfafasen hersker der altså en tilstand af dynamisk spænding

under en relativ stabil overflade. For den enkelte opleves det som en tid præget af en vis fred, ro

og forudsigelighed. Virksomheden klarer sig fint i sin niche. Samfundet møder befolkningens

behov, og eventuelle udfordringer opvejes af tilførte ressourcer.

Men eftersom forandring er en af tilværelsens grundregler, udfordres alfafasens stabilitet på et

eller andet tidspunkt. Det kan bero på ydre faktorer som fx klimaet, sygdom og jordskælv. Eller

balancen forstyrres af menneskeskabte begivenheder – krig, finanskrise, øget sundhed i

befolkningen, mere fritid, et vidensamfund i fremmarch, det første barn, utroskab osv. Desuden

kan lang tids stabilitet afstedkomme en vis kedsommelighed. Målet er nået, og der er ikke nogen

særlige udfordringer tilbage. Denne tendens kan bl.a. observeres hos meget succesfulde sports- og

erhvervsfolk, der tilsyneladende har opnået alt det, de nogensinde har drømt om. Men ”livets

ulidelige lethed” kan vække, eller forstyrre, andre MEME systemer, som så begynder at rokke ved

alfa-idyllen.

I denne fase har uvisheden gjort sit indtog. Noget er helt forkert. Der er frustration, tvivl og mange

spørgsmål. Den velkendte og trygge måde at håndtere tilværelsens udfordringer på, virker ikke

helt optimalt. Verden er langsomt ved at blive et usikkert sted, og alt det der gav mening før, alt

det der skulle vare for evigt, er ikke længere så sikkert. Der er måske tegn på stress og turbulens i

ægteskabet. Arbejdet, der skulle vare hele livet, virker pludselig uinteressant og tungt.

17

Similar magazines