SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

så de ikke ”overtages” og hæver derfor paraderne ved den mindste udsigt til farer. I Røds og

Oranges livsverden tjener denne adfærd som et effektivt, ubevidst værn mod oplevelsen af

sårbarhed, svaghed og magtesløshed. Af samme grund kan Rød og Orange ikke nøjes med at

vende denne energi udad. Den vendes også indad for at kontrollere uønskede følelser og impulser

i at manifestere sig, og derved undgår Rød og Orange at mærke det, de ikke bryder sig om. Det er

en ganske energikrævende proces, der kan udmatte klienten. Disse følelser, tanker og impulser

projiceres, benægtes, undertrykkes eller fortrænges, og coachen kan ind i mellem at opleve dette

forsvar som en uoverstigelig mur, der omgiver klienten. Stort set alle benytter disse

forsvarsmekanismer i et eller andet omfang – blot er de særligt udprægede hos Rød og Orange.

Spiralen er et af grundelementerne i universets arkitektur. Her ses en grafisk

gengivelse af en spiralgalakse tusindvis af lysår ude i verdensrummet

Coachen vil også typisk komme i kontakt med et indre, ubevidst raseri hos denne klienttype. Den

ubevidste vrede skyldes især, at Rød/Orange tvinges til at lægge en dæmper på sig selv, på Selvet,

pga. omverdenens moralske krav, forventninger og generelle etikette – og dette er et

frontalangreb på Røds grundlæggende integritet. Denne selvbegrænsende adfærd og

undertrykkelse af centrale livsytringer skaber aggressivitet og vrede hos klienten, og Rød har

næsten altid problemer omkring disse temaer. Selvundertrykkelsen gør altså Rød og Orange

rasende, men som regel ved de det ikke. Det er denne aggression overfor omverdenen, coachen

møder som det første. Arbejdes der videre herfra i forhold til klientens selvudvikling, vil det

underliggende raseri blive tydeligere og tydeligere, og modstanden mod at indrømme egen

sårbarhed, følelsesytringer og behov for omsorg vil mindskes. Det samme gælder trangen til at

forcere og kontrollere tilværelsen, der ligeledes vil blive mindre udtalt efterhånden som den gamle

frygt for at blive svigtet aftager (behovet, eller begæret, efter at mærke intensitet, kontrol og

selvudfoldelse, får Rød og Orange til at forcere alting i deres liv). I en coachende eller terapeutisk

29

Similar magazines