SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

proces frisættes det ubevidste raseri således gradvist (og den energi der holder det nede),

hvorefter klienten kan begynde at vise omverdenen mere tillid og rette sit fokus mod mere

komplekse og hensigtsmæssige mål højere oppe på spiralen.

Også Rød udspillede sin rolle som det dominerende MEME, skønt det stadigvæk

ses overalt, og Blå viste sig i horisonten. Nu skulle det være slut med Lillas polyteisme, Røds

afgudsdyrkelse og individets uhæmmede selviscenesættelse

En af de ældste, nedskrevne fysiske love fortæller, at reaktion kræver modreaktion. Et MEME i al

sin glans rummer således kimen til sin modsætning (derfor den lille hvide plet i yin yang symbolets

sorte felt – og den sorte plet i det hvide område). I SD-sammenhæng bliver der behov for et

MEME, der kan stabilisere den tumultagtige rivalisering i Rød. Et MEME, der kan tøjle den

selvcentrerede, kaotiske, skyldfrie impulsivitet og rå erobringslyst. Et MEME, der kan skabe orden,

disciplin, mening, retfærdighed og formål. Tiden er kommet, hvor Gud den Almægtige, universets

hersker, Skaberen af alt der findes, opløfter sin røst og maner til efterlevelse.

30

Similar magazines