SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

På et tidspunkt, omkring slutningen af Middelalderen, blev den blå livsverden undergravet af sine

egne hierarkier, sakramenter, dogmer, formaliteter og rigide strukturer. Det individuelle selv

krævede endnu engang råderum og udtryksmulighed. Historikere kalder denne nye

bevidsthedsverden for Renæssancen og Oplysningstiden. Røds oprindelige trang til at udleve

selvets impulsivitet og begær er imidlertid blevet dæmpet af Blås regeldominans, sandhedspatent,

stabilitet, skyldsbevidsthed og kamp for en meningsfuld sag. Resultatet af dette blårøde miks er

kernen og drivkraften bag Oranges evne til, via målrettede og ekspansiv markedsføring, at

manifestere sig overalt på kloden i dag. Vi skal meget lang ud på landet for at møde mennesker,

der ikke har hørt om Coca Cola og MTV. Adfærden i dette MEME er således præget af

efterladenskaberne fra Røds ekstreme selvudfoldelse. Men turen gennem Blå har rundet Røds

hjørner, og det aggressive er blevet assertivt. Rå, upoleret magtanvendelse er blevet til

udspekuleret kalkule. Det er ikke mere Røds: ”Skide være med konsekvenserne”, der hersker, men

en fornemmelse for, at ens egne ideer altid er de bedste. Og hvor Blå især handlede om at adlyde

et højeste bud, handler Orange mere om at skabe succes, om at lykkes og om at skabe rammerne

for en høj grad af selvudfoldelse. Troen på dogmer og autoriteter afløses gradvist af troen på

eksperimentelle data, teknologi og videnskabelige metoder. Det er handlingens relative succes,

der afgør, hvad der er rigtigt og formålstjenligt og ikke en højere magt. Derfor har vi en masse

orange litteratur med titler som: ”Hjælp til selvhjælp”. ”Hvordan du får succes”. ”Bliv rig på

rekordtid”. ”Væk giganten i dit indre”. ”Stram ballerne” osv.

Materiel rigdom, autonomi og personlig succes er vigtigt i dette MEME

37

Similar magazines