SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

magter at gennemføre sine ideer – eller udfylde sin rolle som leder, forsøger, igangsætter mv. Det

kan bekymre Orange om midlerne og ressourcerne er til rådighed eller om evnerne i virkeligheden

rækker. For at beskytte sit selvbillede undgår klienten imidlertid at snakke om de følelsesmæssige

aspekter og søger i stedet at kompensere med snedighed og øget konkurrenceaktivitet. I

kombination med en vis alvor og saglighed håber Orange af den vej at fremskaffe de ønskede

ressourcer. Coachen møder altså klienten i en tilstand, hvor han er bange for, om han får nok, og

om andre vil værdsætte ham tilstrækkeligt. Derfor investerer Orange på dette niveau en del tid i at

overbevise andre om sit værd. Går det ikke efter hensigten, vil klienten typisk bruge hvide løgne,

bluf og sømandshistorier for at vinde den anden for sin sag, og han er ganske grandios og

selvforherligende i sit udtryk. Ganske tit afsløres Orange i sit forehavende og kommer til at fremstå

som utroværdig og dobbeltbundet. Der tages derfor endnu hårdere midler i brug – fx afpresning,

magtdemonstrationer, tvang og trusler – kombineret med hyppige vredesudbrud og

tilsidesættelse af fællesaftaler, overenskomster, krav mv. I denne fase er Orange ikke let at være

sammen med, og klienten er på vej ind i den lukkede tilstand.

I den lukkede tilstand har Orange ikke tillid til noget eller nogen som helst. Inderst inde føler

klienten sig afvist og svigtet og krop- og sindspanseret bliver næsten uigennemtrængeligt. Vold og

hævn samt et desperat forsøg på at beskytte sig selv præger klienten. Formodede fjender

udsættes for angreb og repressalier og respekten for andres grænser er helt forsvundet. Coachen

møder altså et menneske, der optræder lovløst og meget udagerende. For at holde sammen på sig

selv fremmaner klienten en forestilling om egen usårlighed, og dette kan være ganske farligt for

både ham selv og andre. Frygten for at blive kontrolleret eller overvundet er i peak-fasen, og i

værste fald kan Orange lemlæste eller myrde andre for ikke selv at blive beskadiget.

Jo tættere Orange kommer på lukket tilstand, jo mere udpræget og

fremtrædende er behovet for eksklusivitet og statussymboler

40

Similar magazines