SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

Generelt bliver Orange let distraheret eller urolig og skal lige lave et opkald eller tjekke mails. I

status quo og i lukket tilstand er Orange ofte fraværende i stedet for nærværende, når folk har

problemer og siger måske: ”Kan du ikke tage vare på dig selv? ”Så tag dog at blive voksen”.

Skilsmisseadvokater har kronede dage i dette MEME, da Oranges selvpromovering giver anledning

til nogle heftige konfrontationer i direktionslokalet – og i dobbeltsengen.

Orange har det som regel bedre med ideer og genstande end med mennesker, og det er netop

den interpersonelle kompetence, der er det ømme punkt. Men det er omsonst for coachen at

påtvinge Orange teambuilding m.m. (skønt HR ofte gør det alligevel). Orange påskønner og

anerkender ganske vist teamets resultater men bliver aldrig selv en del af gruppen. Det skyldes

især, at Orange ønsker at være uafhængig af ”snærende bånd” påført af relationen til andre - eller

af virksomhedens regelkultur. Det er også derfor at selv åben Orange, efter en rum tid, vinker

farvel til sin ægtefælle for at føle sig fri og få luft under vingerne.

Orange har det ikke godt med begrænsninger. De trives bedst oppe i

det tynde luftlag, hvor der er plads til at brede vingerne ud og selv bestemme

Coachen vil opleve, at den orange klient kan udvise megen vrede og aggressivitet, hvis

selvstændigheden og uafhængigheden trues eller begrænses af andre – fx af ægtefællen eller den

overordnede. Dog har klienten som regel en vis forståelse for, at autoriteter ikke totalt kan afvises

(pga. turen gennem Blå). Derfor udtrykkes vreden hyppigt som sarkasme, yderst selektive

fortolkninger af forskellige hændelser og manipulation af kendsgerningerne. Orange skaber derfor

tit en vis distance til omgivelserne. Og pga. af sin rastløshed, sin kritiske og konstant evaluerende

adfærd og sin fejlfindingstrang, er Orange sjældent involveret i virkelige tætte, tillidsfulde

relationer. Først i åben tilstand synes dette at være en reel option.

41

Similar magazines