SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

sig et enormt socialt netværk uden dog at overkomme reel kontakt – eller han opbygger en

bekendtskabskreds, hvor de personlige problemer er overskriften. Så er der nemlig brug for Grøn,

som kan føle sig behøvet, værdifuld og elsket.

Som vi har set det i de foregående livsverdener, vil coachen især møde klienter, der befinder sig i

lukket tilstand eller i status quo. Grøn i åben tilstand har nemlig fundet ud af, at de gerne må gøre

gode ting for sig selv – og at dette ikke er en uacceptabel, egoistisk handling men derimod et

udtryk for selvkærlighed. Når Grøn kan give sig selv denne tiltrængte opmærksomhed, behøver de

naturligvis ikke mere jagte den så desperat hos andre. Denne indsigt vil sætte klienten fri, og

Grøns gode hjerte kan nu øse af al sin kærlighed uden at være så optaget af, hvad de får til

gengæld. Og, paradoksalt nok, oplever Grøn endelig den betingelsesløse kærlighed, som hele tiden

har været målet. I denne tilstand er Grøn ægte kærlige, hjælpsomme, generøse og omsorgsfulde,

og andre mennesker drages af deres medfølelse og næstekærlighed. Arbejdet med at hjælpe

andre mennesker og lindre deres lidelser bliver en kilde til nærvær og personligt overskud. Grøn er

i flow og drænes ikke for energi, som vi ofte ser det i de to andre positioner. Presses Grøn, kan de

imidlertid godt ryge tilbage i deres gamle selvbillede: ”Jeg skal være opofrende, kærlig,

omsorgsfuld, elsket af gruppen osv.” – angsten rører atter på sig. Men i åben tilstand vil Grøn have

et grundigt kendskab til sig selv, kende faldgruberne og hurtigt kommer tilbage på sporet.

Naturen er som et lille barn - den skal værnes om og beskyttes

I status quo tilstanden er Grøn optaget af at bekæmpe og undertrykke sine helt personlige

(egoistiske) behov. Som beskrevet tager Grøn derfor ansvaret for andres lidelser og møder

behovene der. Coachen vil typisk opleve, at klienten i denne fase er uafslappet, når talen falder på

de personlige følelser. Det er ganske ubehageligt for Grøn, når fokus rettes denne vej, og klienten

vil prøve at aflede opmærksomheden ved at snakke om andres problemer og eventuelt fremstille

sig selv som offer. På den måde undgår klienten desuden at tage stilling til den indre konflikt, der

nødvendigvis må være mellem de behov, de reelt har, og de principper, de har indrettet deres liv

efter. Nogle grønne klienter styrker ligefrem dette forsvar ved til overmåde at dyrke forskellige

48

Similar magazines