SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

moralske idealer og trosretninger (så lugter det lidt af Blå igen) ledsaget af en benhård

selvransagelse. ”Sådan sikre jeg mig at være vellidt – sådan sikre jeg mig, at der er behov for mig”,

tænker Grøn. Hvis det udarter, kan vreden over blot at være en hjælpefunktion, uden at kunne

sige fra, vise sig i kroppen – eller Grøn prøver at give de andre skyldfølelse og henlede

opmærksomheden på alt det gode, de gør. I det grønne fællesskab virker dette dog sjældent, da

de andre i gruppen tumler med de samme uerkendte problemer og behov.

NOTE: Det kræver en god portion erfaring og indsigt at skelne

mellem klienternes forskellige grundmønstre, når hensigten

er den samme. Fx er både Rød og Grøns strategi at kontrollere

og undertrykke uønskede følelser og impulser - men af ganske

forskellige årsager!

I lukket tilstand oplever Grøn, at andre overhovedet ikke interessere sig for dem. Dette er, som

beskrevet, Grøns største frygt, og følelsen af værdiløshed bliver ganske svær at holde på afstand.

For alligevel at klare skærene, stempler Grøn de andre som kolde, ufølsomme, egoistiske og

utaknemmelige. På den måde bliver Grøn et offer for andres uretfærdighed og håber på

medlidenhed der, hvor kærligheden udeblev: ”Når jeg har lidt så meget, og gået så meget

igennem, så må jeg være berettiget til hvad som helst”. Det handler især om at gøre andre

afhængige, så de ikke pludselig forsvinder. I lukket tilstand kan Grøn være ganske ufølsom og

brutal i deres måde at lave tilknytning på – stik imod egne principper.

49

Similar magazines