SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

TURKIS

Vi har været vidne til 7 gigantiske bevidsthedsspring. Vi har set, hvordan overgangen fra en

livsverden til den næste radikalt ændrer vores udsyn og vores grundlæggende oplevelse af os i

verden - eller verden i os. Og nu fornemmer vi, et sted i horisonten, en svag og næsten uhørlig

hvisken, der indvarsler tilsynekomsten af det foreløbigt sidste MEME i menneskehedens

bevidsthedshistorie. Men Turkis er kun på fosterstadiet, og vi kan ikke for alvor stille skarpt og

dannes os et præcist billede af denne livsverden. Alligevel ved vi, at pendulet atter svinger i

retning af et kollektivt paradigme. Det første af sin slags på spiralens anden del - og nummer fire,

hvis hele SD-systemet tages i betragtning.

Det er i denne livsverden, at spiritualiteten på ny manifesterer sig hos avancerede filosofiske

tænkere, astrofysikere og matematiske genier. Det er her, at respekten for den holistiske visdom, i

relation til systemer og organismer, finder sit foreløbige klimaks. En fornemmelse for fællesskabet,

for alles forbundenhed, genopstår men uden Grøns krav om konsensus. Et fokus på partikler og

enheder erstattes af forståelsen for bølger, felter og grupper. Det er som om, at konturen af en

universel bevidsthed tegner sig i det menneskelige sind og leder tankerne hen på nogle af de

visdomsord, store mystikere og tænkere gennem tiden har skænket os. Og det vi ser handler ikke

om rigtigt eller forkert, ret eller uret, gjort eller ugjort, fortid eller fremtid. Det er noget andet,

noget uforgængeligt – noget evigt. Det kan ikke rigtig forklares, kun opleves.

En bevidsthed – alt er én bevidsthed

56

Similar magazines