SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

Som nævnt ovenfor kan de udfordringer, Gul søger at løse ikke overkommes af enkeltstående

individer, uanset hvor meget de ved eller lærer. Alle de indsigter og indsatsområder – al den

energi Gul frigjorte skal fokuseres og guides omhyggeligt. Derfor vil den turkise livsverden være

præget af synergi, samarbejde og fællesskab på kryds og tværs af eksisterende person-, tros- og

faggrænser. I en vis forstand bevæger vi os ind i et gigantisk, vibrerende felt, en holistisk

værenstilstand, hvor vi ved, at selv den mindste handling øjeblikkeligt påvirker alt andet.

Det menneskelige netværk

Følelser og emotioner er i den grad på dagsordenen i dette MEME, og vi oplever en integrering af

krop, hjerte og hoved – af instinkt, følelse og tanke. Tilsyneladende grænser for menneskelig

formåen sprænges, og vi får kontakt til et iboende potentiale af helt ufattelige dimensioner. Vi får

adgang til hele vores væren og opnår muligvis fuld bevidsthed. Måske det, der i nogle traditioner

benævnes som en tilstand af ”oplysning”. Kroppens autonome systemer bliver efterhånden

underlagt det bevidste sind. Således begynder vi fx at få kontrol over legemstemperaturen,

blodtrykket, hjerterytmen, fordøjelsen samt en hel række mentale tilstande. I et turkis perspektiv

er der intet mystisk i dette. Men længere nede på spiralen giver disse egenskaber anledning til

mistro, foragt, tilbedelse, forfølgelse, afvisning, opløftethed, ny indsigt osv.

Religion er som bananskrællen - spiritualitet som bananen

57

Similar magazines