SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

Spiritualiteten i dette MEME bygger ikke på en identificerbar, aktiv, kontrollerende skikkelse. Den

kommer mere til udtryk som en samlende, forenende kraft, en oplevelse af enhed og et sæt

guidende principper, der udstikker kurs og retning. Afgrunden mellem videnskab og metafysik

forsvinder efterhånden, og vi begynder at arbejde med konkrete, fælles løsninger på det gule

MEMES spørgsmål og udfordringer.

Stilhed – alt begynder med stilhed!

Det lader til, at vi i dette MEME forbinder os med iboende aspekter og ressourcer, der kun

potentielt var til stede i bevidstheden på spiralens første afsnit (de første 6 MEMER). Når disse

dybereliggende mentale og spirituelle kompetencer vækkes, tager vi et kæmpe spring i vores

personlige udvikling. Vores handle- og tænkemuligheder øges dramatisk, da vi uden problemer

kan inkludere alle de underliggende perspektiver. Vi bevæger os mellem livsverdenerne på en let,

ubesværet måde, og vi fokuserer naturligt på det gode i mennesker. Vi ved, at den mest direkte

vej til målet ikke altid er den korteste, og vi ved, at ”less is more”.

I denne turkise verden med interagerende energifelter og altings forbundenhed vækkes evnen til

at se alt på én gang, i et glimt – i ét altomfattende, makroskopisk perspektiv. De forskellige

traditioner har forskellige billeder og ord for denne tilstand men beretter også, at oplevelsen af

det ubegrænsede, det universelle og evige aldrig kan beskrives. Men den kan genkendes på sit

udtryk – på sin handling. Turkis synes således at være drevet af formål og klarsyn omkring det, der

lige netop er nødvendigt i den pågældende situation. Det handler ikke om at skabe harmoni, som

hos Grøn – eller om at efterleve bestemte dogmer – som hos Blå, eller kontakten til mystiske

kræfter og klanfællesskabet som hos Lilla. Og Turkis baserer ikke primært sin visdom på

kvantificeringer og kategoriseringer af virkeligheden. De lærer fortrinsvis gennem deres særlige

evne til at være fuldt og helt til stede uden fordomme og analyse – lige her, lige nu .. NU!

58

Similar magazines