SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

1) MEMERNE manifesterer den grundlæggende intelligens, som former systemer og påvirker

menneskelig adfærd ift. til hvordan vi beslutter, og hvordan vi prioriterer vores liv.

Note: Men coachen kan ikke lokaliserer det dominerende MEME hos en klient blot ved at

observere, hvad vedkommende gør. Det er nødvendigt at opnå viden om, hvorfor klienten gør det,

han gør for at opdage det underliggende MEME.

2) MEMERNE påvirker alle vores valg i livet. De klæber sig til de ideer, mennesker, objekter og

institutioner, der tillader dem at udtrykke deres kernebudskaber. Ingen magt på jorden kan

stoppe et MEME, hvis tid er kommet.

3) MEMERNE udtrykker både sunde og usunde kvaliteter. Men sig selv er de hverken gode eller

onde. Det MEME, som skaber drømmerejser, healing og hvid magi kan også producere religiøse

sekter, der begår kollektivt selvmord i junglen et sted i Guyana.

4) MEMER er tankestrukturer, der bestemmer, hvordan mennesker tænker og tager

beslutninger. To personer under indflydelse af det samme (absolutistiske) MEME kan godt tro på

noget meget forskelligt:

”En kristen fanatiker der missionerer for kristendommen som eneste sandhed er i det samme

MEME som en muslimsk fanatiker, der missionerer tilsvarende for islam”.

5) MEMER kan lyse op eller svækkes i takt med, at livsomstændighederne forandre sig.

6) Den menneskelige bevidsthedsevolution der udtrykkes i de 8 kendte MEMER, strækker sig fra:

1) Mindre komplekst til mere komplekst

2) Overlevelse i vildmarken til surfing på cyberspace

3) Et lille stykke opdyrket jord til den globale landsby og cyberspace

8

Similar magazines