SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

mirror.mind.dk

SPIRAL DYNAMICS - Mirror Mind

SD-coachen ved, at hvert eneste MEME på spiralen har sit eget unikke sæt af udfordringer og

problemer, der skal bevidstgøres og bearbejdes. Han forstår, hvordan bestemte konflikter,

samarbejdsproblemer, personlige udviklingskriser, turbulens og stress på arbejdspladsen,

ledelsesudfordringer, dysfunktionelle familiemønstre, organisationshierarkier, ambitions- og

karriereblokeringer osv. relaterer sig til de eksistenstilstande, hvert MEME udtrykker. SD-coachen

ved endvidere, at en ændring i tænkning og adfærd hænger sammen med tilsynekomsten af nye

MEMER – eller regression til tidligere niveauer. Med baggrund i denne viden kan coachen støtte

klienten i at eliminere, ændre eller modificere de mønstre, der forhindre ham i at opdage og

udnytte sit fulde potentiale. Dette forudsætter naturligvis, at coachen kender til MEMERNES

indhold og dynamik, og han bør derfor være orienteret om:

1) Hvorledes, og under hvilke omstændigheder, vækkes nye MEMER til live?

2) Hvordan kan coachen fremme eller svække aktuelle MEMERS indflydelse på adfærd og

overbevisninger hos klienten?

3) Hvorfor er nogle MEMER åbne for påvirkning, mens andre totalt modsætter sig forandring?

4) Hvordan kan coachen genkende, forstå og måske støtte den naturlige MEME-udvikling?

5) Hvordan påvirker de forskellige MEMER på spiralen hinanden?

Husk igen på, at hvert MEME har sit karakteristiske syn på tilværelsen og alle dens facetter. Og

hvert MEME er formet af sine specifikke livsbetingelser. Det, der fungerer for en klient eller en

organisation med rod i et MEME, vil typisk være for avanceret, eller for simpelt, for klienter og

organisationer med udgangspunkt i andre MEMER. Og da MEMERNE, som ovenfor beskrevet, er

hele systemer, vil reparationer, ændringer og fornyelse påvirke hele klientens/organisationens liv.

Når ledere fx gennemgår lederudviklingskurser og andre personlighedsudviklende forløb, påvirker

det også deres privatliv. Men lad os vende tilbage til de ovenstående 5 spørgsmål, der er helt

centrale for den coach, som ønsker at supplere værktøjskassen med lidt SD-visdom.

9

Similar magazines