KIRKE SOGN

1429.dkm.dk

KIRKE SOGN

Kliplev

&

&

KirKe Sogn Kliplev

KirKe Sogn

enSted

MARTS · APRIL · MAJ · 2011

Ulvetime

enSted Koncert

Sogneaften

Fastelavnsgudstjeneste

Kliplev

Kliplev


enSted

KirKe Sogn Kliplev

&

enSted KirKe Kliplev KirKe

Sognepræst Anne-Mette Damkjær Larsen

Wais 1, Stubbæk · 6200 Aabenraa

Telefon: 74613306

E-mail: amdl@km.dk · Hjemmeside: www.enstedkirke.dk

Mandag er præstens fridag

Graver og kirketjener Bo Nissen og

gravermedhjæler Heidi Meier

Graverkontoret

Gl. Tinglevvej 116 · 6200 Aabenraa

Telefon: 74613804 - telefontid: 9.00-9.30

E-mail: bni@km.dk

Organist Kirsten Dahlgaard

Kolstrup 58 · 6200 Aabenraa

Telefon: 74625410

E-mail: dahlgaards@tdcadsl.dk

Kirkesanger Vibeke Andresen

Strandfrieden 32 · 24944 Flensborg

Telefon: 0049-46120295

E-mail: vian500@gmail.com

Menighedsrådsformand Kjeld Sørensen

Buen 284 · 6200 Aabenraa

Telefon: 74613297

E-mail: ks9022@yahoo.dk

Kirkeværge Kirsten Vigen Clausen

Dyssevej 7, Hostrupskov · 6200 Aabenraa

Telefon: 74614125

E-mail: kirstenvigen@dlgmail.dk

Kasserer Niels Rossen

Sdr. Hostrup Bygade 64 · 6200 Aabenraa

Telefon: 74613357

E-mail: biniro@mail.dk

Kirkebilen

Det er muligt at rekvirere kirkebil til gudstjenester og

arrangementer i Ensted Kirke. Bestilles dagen før på

tlf: 74 68 78 27, gerne mellem kl. 15 og 17. Gratis.

Sognepræst Eva Wiwe Løbner

Kliplev Hovedgade 2B, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 7468 7625 - e-mail: ewl@km.dk

Sognets hjemmeside: www.kliplevkirke.dk

Graver og Kirketjener Maria Anker Jessen og

Gravermedhjælper Johnni Jensen

Kirkegårdsvej 16, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 2177 7272 - e-mail: graver@kliplevkirke.dk

Organist Kirsten Dahlgaard

Kolstrup 58, 6200 Aabenraa

Tlf. 7462 5410 – e-mail: organist@kliplevkirke.dk

Kirkesanger Vibeke Andresen

Strandfrieden 32, 24944 Flensborg

tlf. 0049-4612 0295

e-mail: kirkesanger@kliplevkirke.dk

Service-medarbejder Susan Ries

Kliplev Toftevej 8, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 6146 1708 - e-mail: sries34@gmail.com

Menighedsrådets formand:

Marianna Lundsteen Jacobsen

Sdr. Landevej 18, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 7468 7622 - e-mail: formand@kliplevkirke.dk

Kasserer: Svend Erik Lorenzen

Heldbjergvej 23, Bjerndrup, 6200 Aabenraa

tlf. 7440 3238 - e-mail: kasserer@kliplevkirke.dk

Kirkeværge: Karin Møller Hansen

Potterhusvej 7, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 7468 7475 - e-mail: kirkevaerge@kliplevkirke.dk

Kirkebilen

Det er muligt at rekvirere kirkebil til gudstjenester og

arrangementer i Kliplev Kirke. Dette er gratis. Kontakt

Lundtoft Taxi dagen før på Tlf. 7465 9320

Gudstjenestetider

Gudstjenestetiderne for Ensted og Kliplev Kirker skifter lidt, fordi præsterne i Ensted og Kliplev sogne samarbejder

om organisten og kirkesangeren. Man kan orientere sig på bagsiden af kirkebladet og kirkernes hjemmesider:

www.enstedkirke.dk og www.kliplevkirke.dk


enSted

organiSt og KirKeSanger

KirKe Sogn Kliplev

&

Mit navn er Kirsten Dahlgaard. Jeg er den nye organist i Kliplev og Ensted

Kirker. Tidligere i mit liv har jeg været lærer og musikpædagog og i de sidste

ti år altså også organist. Jeg bor i Åbenrå med min mand og har 3 teenagesønner.

Jeg glæder mig rigtig meget til at lave musik af forskellig slags i

begge kirker; men allermest til en masse dejlige gudstjenester.

Mit navn er Vibeke Andresen, og jeg kommer fra Flensborg. I de sidste tre

år har jeg været ansat som kirkesanger ved Kliplev kirke, og jeg glæder mig

nu til et spændende samarbejde mellem Kliplev og Ensted kirker. Jeg glæder

mig til, sammen med Kirsten, at tilbyde babysalmesang og legestuesalmesang

i Kliplev og Ensted.

Mit arbejdsliv har budt på forskellige erfaringer indenfor musikken og

pædagogikken. Jeg har i en årrække arbejdet på Flensborg teater og senere

arbejdet som pædagog på et fritidshjem i Flensborg. Ud over at være kirkesanger er jeg

tilknyttet teaterskolen i Flensborg, hvor jeg underviser børn i drama. Endvidere er jeg sognemedhjælper

ved Bov og Kollund kirker, hvor jeg er med til at undervise minikonfirmander.

MaJKonCerter - 4. maj i ensted kirke, 11. maj i Kliplev kirke - begge gange kl. 19.30.

Da vi rigtig gerne vil præsentere os selv på en

anden måde end ved gudstjenesterne, har vi

bedt naboorganisten i Holbøl, Hanne Hokkerup,

om at hjælpe os med at lave en koncert.

Vibeke vil synge, Kirsten spille orgel og tværfløjte

og Hanne akkompagnere på klaver. Vi

ad HoC Koret!

Som noget nyt forsøger vi at lave et kor på tværs af de to sogne,

der øver få gange; men meget målrettet mod en begivenhed.

Første arrangement er pinsegudstjenesten ved Søgård Sø

2. pinsedag. Alle, der har lyst at synge med, mødes i Kliplev

kirke fredag den 27. maj, onsdag den 1. juni og fredag den

10. juni kl. 16.00 til ca. 17.15. Kontakt organisten for at høre

nærmere. Meget gerne tilmelding, men det er ikke nødvendigt.

det`for BØrn

Legestuesalmesang starter i Ensted kirke

onsdag den 9. marts kl. 9.30. Salmer og bevægelse,

nærvær og nysgerrighed er i fokus.

For børn og deres forældre fra 12 – 36 mdr.

Babysalmesang starter i Kliplev kirke onsdag

den 9. marts kl. 11.00. Nærvær og salme-

vil lave musik af bl.a. Händel og Mozart, og

I vil også kunne høre sange af Carl Nielsen

samt hans Tågen letter for fløjte og klaver. Der

vil blive fællessange og et glas vin bagefter.

Der er gratis entré.

sang, rytmer og hygge er i fokus. For babyer

og forældre indtil 11 mdr.

Man må gerne krydse sognegrænsen, men

tilmelding er nødvendig til Kirsten, organist.

Begrænset deltagerantal. Se hjemmesiderne

for nærmere oplysninger.


enSted

nyt fra enSted MenigHedSråd

Vi er nu på vej ind i marts måned, og det

betyder, at lyset begynder at vende tilbage

for alvor, og at foråret er lige om hjørnet.

Vinteren har været hård og lang, men Benny,

Heidi og Bo har holdt adgangsvejene ved

kirken og præstegården fri for sne og is, så

der altid var ”fri bane”.

Vi har den glæde, at vi har fået en ny organist.

Hun hedder Kirsten Dahlgaard og bor

inde i Aabenraa. Vi byder Kirsten rigtig hjertelig

velkommen til Ensted, og vi glæder os

til, at hun med sin store spilleglæde kan give

gudstjenesten den musikalske opbakning,

som menigheden forventer.

Vi fik samtidig med den nye organist også en

ny kirkesanger. Hun hedder Vibeke Andresen

og bor i Flensborg. Hun har været kirkesanger

i flere år, og hun har en vidunderlig

sangstemme samt en stor værdighed, når

hun beder ind- og udgangsbøn. Rigtig hjertelig

velkommen. Vibeke og Kirsten kender

hinanden gennem deres samarbejde i Kliplev,

og det glæder os, at deres samarbejde nu

også omfatter Ensted.

et Barn er fØdt …

farvel og taK

KirKe Sogn enSted

&

Ensted og Kliplev har indgået et forpligtende

samarbejde om organist og kirkesanger. Det

betyder, at vi sammen kunne tilbyde en henholdsvis

18 og 36 timers stilling ugentligt,

som Vibeke og Kirsten søgte. Så det er med

glæde, at vi har taget hul på det nye år med

en ny organist, kirkesanger og gravermedhjælper.

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at

sige TAK til Anne Mette´s barselvikar, Søren

Wogensen. Han kom hovedkulds ind i jobbet

som vores præst, fordi Ulrich Thiim havde

fået et nyt embede, men han har løftet opgaven

med gåpåmod og flid, og vi vil ønske

ham held og lykke og håbe, at han snart får

sig ”eget” sogn. Anne-Mette er tilbage som

vores præst d.1. marts, og vi håber, at hun

har haft en god barsel, og at Aksel har fået en

dagplejeplads her i Stubbæk.

Kjeld Sørensen

Han lod vente på sig, men endelig d. 30. april 2010 kunne vi

tage imod vores skønne dreng, Aksel, på Sønderborg Sygehus.

Siden da har jeg været på barselsorlov, og det har været skønt

og dejligt at have tid og ro til at nyde og følge Aksels udvikling,

og vi har kunnet vænne os til at være en familie på 3 i præstegården.

Jeg har dog også savnet at fungere som sognepræst, og jeg glæder

mig til at komme i gang igen 1. marts.

Anne-Mette Damkjær Larsen

Med udgangen af februar fratræder jeg embedet

som sognepræst i Ensted sogn, og jeg

vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til

både menighed, menighedsråd og kirkebetjening

for nogle lærerige måneder.

Tiden i Ensted blev for mit vedkommende

ikke særlig lang - små fire måneder - og jeg

har i min tid i Ensted stiftet bekendtskab med

nogle nye sider af livet som sognepræst. Fra

marts er sognepræst Anne-Mette Damkjær

Larsen tilbage i embede efter endt orlov.

Søren Wogensen


enSted

indSaMling - d. 13. marts

UlvetiMe - d. 14.april kl. 17

gUldKonfirMation - 17. april kl. 10.30

påSKenS gUdStJeneSter

dåBSgUdStJeneSte - d. 14. maj kl. 10

KonfirMation - St. Bededag d. 20. maj

KirKe Sogn enSted

&

D. 13. marts er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Skulle man have

lyst til at være med til at samle ind, kan man melde sig som indsamler hos

Anne Madsen på tlf. 74 68 78 27. Og tag nu godt imod indsamlerne, når de

kommer til din dør.

Ulvetime er et tilbud til børn og voksne i alle aldre, hvor vi

begynder med en gudstjeneste i børnehøjde i Stubbæk Forsamlingshus.

Gudstjenesten er samtidig afslutning for årets

minikonfirmander, så de vil medvirke med forskellige indslag.

Efter gudstjenesten er der aftensmad, og vi slutter senest

kl. 19.

Pris: gratis for børn og 25 kr pr. voksen. Drikkevarer kan købes.

Gerne tilmelding til sognepræsten senest d. 10. april.

I 1961 blev en flok unge mennesker konfirmeret i Ensted kirke. I den anledning afholdes der

guldkonfirmation, hvor konfirmanderne fra 1961 vil være til stede.

Skærtorsdag d. 21. april er der gudstjeneste

kl. 19.30. Skærtorsdag var den dag, hvor

Jesus indtog sit sidste måltid og indstiftede

nadveren. Skærtorsdag mindes vi dette sidste

måltid med disciplene, og efter gudstjenesten

samles vi om et let måltid i kirken.

Langfredag d. 22. april kl. 14 er der gudstjeneste.

Gudstjenesten vil være tilrettelagt som en

liturgisk gudstjeneste, og den vil således komme

til at veksle mellem salmer og læsninger.

Da nogle forældre ønsker at få foretaget barnedåb

om lørdagen, tilbydes dette nogle gange

om året i Ensted kirke. I foråret 2011 vil der

være mulighed for at få foretaget lørdagsdåb

Påskedag d. 24. april er der festgudstjeneste

kl. 10.30. Og netop påskedag er kirkens store

festdag, for den dag fejres Kristi opstandelse

fra de døde, hvorved syndens og dødens

magt blev brudt. Kirken vil den dag være

festligt pyntet med forårsblomster.

d. 14. maj 2011 kl. 10. Dåbsgudstjenesten varer

ca. 30 minutter. Ønskes der dåb d. 14. maj,

så kontakt venligst sognepræsten.

Kl. 9.30: Onsdagsholdet konfirmeres · Kl. 11.00: Torsdagsholdet konfirmeres.

Navnene på årets konfirmander offentlig-gøres i dagspressen. Telegrammer mv. kan afleveres

i kapellet, hvor der under begge konfirmationer vil være vagt til stede.


Kliplev

KirKe Sogn Kliplev

&

invitation til Sogneaften - mandag den 28. februar kl. 19

Menighedsrådet inviterer til en interessant aften

i konfirmandstuen med forskellige oplæg

til debat:

Kunstneren Sys Hindsbo fortæller om sit arbejde

med marmorridsningen af Sct. Hjælper,

som hænger på garagebygningen ved Kliplev

Kirke.

Peter Bech-Jensen fra Arkitektfirmaet ”VMB-

faStelavnS-gUdStJeneSte - søndag den 6. marts kl. 10.30

litteratUr & SaMvÆr - et tilBUd til voKSne

arkitekter” i Århus fortæller om den forestående

renovering af Kliplev Kirke.

Menighedsrådet orienterer om deres arbejde

og lægger også op til samtale om det kirkelige

liv.

Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde

sig til Annagrete på Tlf. 2013 3602 eller email:

annabet@mail.dk

For børn og voksne, prinser og prinsesser, indianere og cowboys, hekse og

trolde, gulerødder og tomater, og alle I andre, hvis fantastiske kostumer, vi

endnu ikke kender. Alle er velkomne – med eller uden fastelavnsudklædning.

Efter gudstjenesten er der fastelavnsboller og tøndeslagning i og omkring præstegården.

Torsdag den 10 marts, Torsdag den 14. april

og Torsdag den 26. maj kl. 18-20.30

I denne sæson har vi valgt at arbejde med

en af middelalderens mest betydningsfulde

kvinder, Hildegard af Bingen (1098-1179),

med udgangspunkt i Anne Lise Marstrand-

Jørgensens roman: ”Hildegard”

Vi begynder med at spise sammen i konfirmandstuen.

Herefter genfortælles bogen og

efterfølgende debatteres forskellige temaer,

og vi skal også høre lidt om og af Hildegards

musik. Arrangementerne henvender sig til

voksne i alle aldre, hvad enten man nyder

spisefællesskabet eller har interesse for litteratur,

fortælling og musik. Maden koster 25

kr.; drikkevarer kan købes. Yderligere oplysninger

og tilmelding til sognepræsten.

Allerede som treårig oplevede Hildegard

sine første visioner. Hun forstod hurtigt, at

hun så noget, andre mennesker ikke kunne

se, og holdt sine oplevelser skjult. For hvordan

ville andre mennesker reagere, hvis hun

fortalte dem, at hun både hørte Guds stemme

og i glimt kunne se lige ind i fremtiden? Hvad

skulle hendes egen mor stille op med sit tiende

barn, der var sart og anderledes og næsten

altid sygt? Og hvem kunne skelne Guds og

Djævelens tale fra hinanden?

Hildegard var kun otte år, da

hun blev sendt hjemmefra.

Først til den fromme, unge

adelskvinde Jutta, der skulle

forberede hende på klosterlivet.

To år senere flyttede de

sammen ind i en isoleret celle

ved klosteret Disibodenberg. Hildegard blev

tvunget til at leve i tavshed. Hun havde kun

ringe kontakt med klosterbrødrene, men én

fortrolig havde hun. Et usædvanligt venskab

voksede frem mellem Hildegard og hendes

lærer, den næsten jævnaldrende munk Volmar.

Det engang så sære barn blev nonne, lægekyndig,

forfatter og visionær. Hun komponerede

musik, der stadig spilles den dag i dag.

Hun forlod aldrig klosterlivet, men fik med

tiden kontakt med de mest magtfulde mænd,

deriblandt paven i Rom.

Historien om Hildegard rækker ud over

hendes skrift og samtid. Det er et nuanceret

portræt af en kvinde, der bliver ved med at

fascinere på tværs af århundreder og som i sit

virke tog store eksistentielle temaer under behandling:

tro, tvivl, kald og afkald


Kliplev

påSKen i Kliplev KirKe

Fra palmesøndag til påskedag er der mulighed

for at få brugt hele følelsesregistret ved

kirkens gudstjenester, når det guddommelige

scenarium gennemspilles nok engang i ord

og toner. Påskeugen er et drama, som vi kan

tage på os og bruge som fortolkning af vores

eget liv.

17. april kl. 9: Palmesøndags triumf med ildevarslende

undertoner, da Jesus ankommer

til Jerusalem

21. april kl. 19.30: Skærtorsdag smelter mad

og kristendommen sammen i kirken. Med

salmesang, billeder, musik og måltidsfællesskab

bliver den allerførste skærtorsdag igen

gjort levende. Af hensyn til traktementet bedes

man tilmelde sig til sognepræsten senest

den 14. april.

dåBSgUdStJeneSte - lørdag den 14. maj kl. 11.30

Som supplement til den traditionelle dåbsdag,

søndag, har vi indført disse særlige

dåbsgudstjenester om lørdagen. En dåbsgudstjeneste

er lidt kortere en den almindeli-

KirKe Sogn Kliplev

&

gUd & Mad - et tilBUd til SMåfolK og dereS faMilier - onsdag den 25. maj kl. 17.30-19

Gud & Mad er både for øjet, øret og maven!

Vi begynder med at spise sammen i konfirmandstuen.

Derefter går vi i kirken og holder

en kort gudstjeneste i børnehøjde.

KonfirMation 2011 - Bededag, fredag den 20. maj kl. 10.30

Konfirmandernes navne offentliggøres

i dagspressen.

Telegrammer kan afleveres i konfirmandstuen

senest den 20. maj kl. 10

22. april kl. 10.30: Langfredag, hvor Jesus forhøres,

piskes, pines, hænges op på korset og

dør. Han lægges i graven og jord og himmel

forholder sig stille og afventende. En meditativ,

liturgisk gudstjeneste.

24. april kl. 10.30: Påskedag, er kirkens største

festdag, hvor vi fejrer at Jesus stod på fra

de døde. Kirken er pyntet med påskeliljer,

som trompeterer påskens budskab: livets sejr

over døden; kærlighedens sejr over hadet.

25. april kl. 10.30: 2.

påskedag, møder vi

disciplene på vej til

Emmaus efter påskens

begivenheder. Det er opstandelsens

liv for disciplene -

og for os.

ge søndagsgudstjeneste, ligesom både salmer,

tekster m.m. henvender sig til dåbsbarnet og

dåbsfamilierne.

Henvendelse til sognepræsten.

Senest kl. 19 kan familierne gå hjem og putte

de små. De har da fået både aftensmad og

godnathistorie!


enSted

6. Kl.9 Fastelavn

(Matt.3-13-17)

Gudstjenester i Ensted Kirke

MARTS

13. Kl. 10.30 1.s.i fasten (Matt. 4,1-11)

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

20. Kl. 9 2.s.i fasten

(Matt. 15,21-28)

27. Kl. 10.30 3.s.i fasten

(Luk. 11,13-28)

3. Kl. 10.30 Midfaste

(Joh. 6,1-15)

APRIL

10. Kl. 9 Mariæ Bebudelsesdag

(Luk. 1,26-28)

17. Kl. 10.30 Palmesøndag

(Matt. 21,1-9)

Guldkonfirmation

21. Kl. 19.30 Skærtorsdag

(Matt. 26,17-30)

22. Kl. 14 Langfredag

Liturgisk Gudstjeneste

24. Kl. 10.30 Påskedag

(Mark. 16,1-8)

25. Kl. 9 2. Påskedag

(Luk. 24,13-35)

1. Kl. 9 1.s.e påske

Joh. 20,19-31)

8. Kl. 10.30 2.s.e.påske

(Joh. 10,11-16)

15. Kl. 9 3.s.e.påske

Joh. 16,16-22)

20. Kl.9.30 og

Kl. 11

Bededag

Konfirmation

22. Kl. 10.30 4.s.e.påske

(Joh. 16,5-15)

29. Kl. 10.30 5.s.e.påske

(Mark. 4,1-20)

Andagter på Borgen:

Onsdag d. 2. marts kl. 14.30

Onsdag d. 6. april kl. 14.30

Onsdag d. 4. maj kl. 14.30

MAJ

K

KirKe Sogn Kliplev

&

EWL

AMDL

AMDL

AMDL

AMDL

AMDL

AMDL

AMDL

AMDL

AMDL

EWL

EWL

AMDL

AMDL

AMDL

AMDL

AMDL

Gudstjenester i Kliplev Kirke

MARTS

6. Kl. 10.30 Fastelavn – for børn og voksne

(Matt.3-13-17)

Fastelavnsboller og tøndeslagning

13. Kl. 9 1.s.i fasten (Matt. 4,1-11)

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

20. Kl. 10.30 2.s.i fasten (Matt. 15,21-28)

Guldkonfirmation

27. Kl. 10

Kl. 14

Tysk gudstjeneste

3.s.i fasten

(Luk. 11,13-28)

3. Kl. 9 Midfaste

(Joh. 6,1-15)

APRIL

10. Kl. 10.30 Mariæ Bebudelsesdag

(Luk. 1,26-28)

17. Kl. 9 Palmesøndag

(Matt. 21,1-9)

21. Kl. 19.30 Skærtorsdag

Gudstjeneste med måltidsfællesskab

22. Kl. 10.30 Langfredag

Liturgisk Gudstjeneste

24. Kl. 10.30 Påskedag

(Mark. 16,1-8)

Kl. 14 Tysk gudstjeneste

25. Kl. 10.30 2. Påskedag

(Luk. 24,13-35)

1. Kl. 10.30 1.s.e påske

Joh. 20,19-31)

8. Kl. 9 2.s.e.påske

(Joh. 10,11-16)

15. Kl. 10.30 3.s.e.påske

Joh. 16,16-22)

20. Kl. 10.30 Bededag

Konfirmation

22. Kl. 9 4.s.e.påske

(Joh. 16,5-15)

29. Kl. 9 5.s.e.påske

(Mark. 4,1-20)

MAJ

Gudstjeneste på Kliplev Plejecenter:

Torsdag den 3. marts kl. 15

Torsdag den 7. april kl. 15

Onsdag den 13. april kl. 19: Påskegudstjeneste

Torsdag den 5. maj kl. 15

EWL = Eva Wiwe Løbner · AMDL = Anne-Mette Damkjær Larsen · KK = Kirstin Kristoffersen

K

EWL

EWL

EWL

KK

EWL

AMDL

EWL

AMDL

EWL

EWL

EWL

KK

EWL

EWL

EWL

EWL

EWL

EWL

AMDL

More magazines by this user
Similar magazines