Nyhedsbrev april 2011 Vuggestuebørn

bornebakkehus.dk

Nyhedsbrev april 2011 Vuggestuebørn

Nyhedsbrev april 2011

Vuggestuebørn

Tallet for hvor mange vuggestuebørn, vi må optage i institutionen er blevet reduceret

ift. 2010, i det der tidligere har været relativ fri tilgang for forældre at få deres barn

optaget i en vuggestueplads. Det er der desværre gjort op med, og BørneBakkeHus

har nu 14 pladser i gennemsnit i 2011 mod 16 i 2010. Faaborg-Midtfyn Kommune

betragter dagplejen som den primære pasningsordning for de mindste.

Forældrebestyrelsen og ledelse har været i dialog med Fagsekretariatet om disse

”manglende” vuggestuepladser, og det er lykkedes at få forhandlet tallet op fra 10 til

14. Vi mangler så de penge, vi ellers ville have fået tilført for disse børn, som nu i

stedet bliver tilbudt dagplejeplads. Der vil ikke være ”plads” før til efteråret for nye

0-2 årige.

Forældrebestyrelsen har ansøgt Faaborg-Midtfyn Kommunes Børn & Undervisningsudvalg

om ekstra vuggestuepladser for at dække forældreønskerne og behovet. Brevet

er på udvalgets dagsorden d. 13. april.

I maj afholder daginstitutionslederne og fagsekretariatet et kapacitetmøde d. 9. maj,

hvor antallet af børn i institutionerne for 2012 aftales.

Dengang vandet var hårdt


Daginstitutionsstruktur

Ligesom der i år og til næste år vil ske nogle gevaldige ryk på skoleområdet, tager

fagsekretariat Dagtilbud Børn i disse dage hul på debatten om ændringer på vuggestue-,

børnehave- og dagplejeområdet. Foreløbig er der lavet en undersøgelse

indbefattet en sammenligning med fem andre kommuner i landet. D. 14.april deltager

forældrebestyrelsens formand Lisbet Juul Tangaa (mor til Ida & Rose) og Steen

(BBH´s institutionsleder) i et dialogmøde hvor skoler, daginstitutioner og lokalråd

skal drøfte, hvordan en fremtidig daginstitutionsstruktur kan strikkes sammen - på en

måde, som kan understøtte arbejdet i institutionerne bedst muligt for de færreste

penge.

Det betyder, at hver en sten skal vendes og alle muligheder overvejes. Så alt er i spil i

år. Mange ledere ryster i bukserne p.t. for hvad fremtiden bringer, men der ligger

også nogle udtalte forventninger om, at lederne arbejder FMK-leder-loyalt med. Det

kunne være sammenlægninger af institutioner under samme leder (områdeledelse

eller fællesledelse), men det kunne også være landsbyordninger (samdrift af skoler og

børnehaver), distriktsledelse med flere typer institutioner/skoler under samme ledelse,

dagplejetilknytning til institutioner, nedlæggelser besparelser, omlægning af drift,

innovationsforslag oma.

Vi vil i den kommende tid holde hjerterne varme og ørerne stive.

Inklusion

Vi har lige afsluttet det sidste foredrag for institutionspersonalet i Syd (Gl. Faaborg

Kommune) - forældrene var som bekendt også inviteret. Foredraget med Lars Bom

afsluttede sammen med snarligt fyraftensmøde for pædagogerne foreløbig det faglige

input, som skal gøre de ansatte bedre rustet til at modtage og tage sig af børn (og

familier) i problemer og til at have den fornødne viden til, hvordan vi bedst

inkluderer børn i fællesskabet i daginstitutionen. Jeg håber, at de fremmødte forældre

og ansatte fik noget at tænke over ift. Lars Boms pointer. Jeg hæftede mig specielt

ved Lars´ tanker om det lille samfunds styrker og ikke mindst svagheder ift. det at

skulle passe ind i rammen, og at vi her i Svanninge / Haastrup skal passe på med at

være ”os-selv-nok”, og at vi har en forventning om at folk, der bor i lokalområdet

skal ”passe ind i matricen” – helst skal være som os. Dette satte han i relation til det

faktum, at der på en større skole eks.vis finder mindre mobning end på en lille skole,

hvis ikke man på stedet / i forældre-gruppen er meget opmærksom på at dæmme op

for mobberiet bl.a. ved engagere sig i børnehaven/skolens liv, ved at arrangere

legeordninger, sådan at alle leger med alle i perioder. Det var også uhyre vigtig, at

børn ser forældrene være sammen i og udenfor institutionen/skolen.


En af de gode ting ved foredraget, tror jeg, var at Lars Bom formåede at røre os dels

med sin personlige historie som mobbeoffer, men også med eksempler fra sine egne

børns liv i skolen. Han fik i hvert fald tændt for min indre filmfremviser, og jeg kan

høre at der var mange, der sad med billeder eller indre dialoger med situationer fra

deres barndom eller deres virke i institutionerne i tidens løb. Jeg fik betydelig mere

med hjem, end jeg havde regnet med, og jeg er sikker på, at der var mange, der ikke

fortrød, at de brugte aftenen på at høre et engageret og levende foredrag let krydret

med anekdoter fra Lars´ tid som ”Bamse” i Danmarks Radio.

Så dette foredrag og mange andre gode råd lægger op til, at forældrene i børnehaven,

i skolen har et stort ansvar i at sørge for, at alle børn inkluderes. Alle børn har brug

for et fællesskab, og det kan ikke isoleres til de ansatte i institutionerne at tage action

i dette vigtige felt. Vælg ikke altid den nemme løsning med at tage yndlingskammeraten

med hjem. Motiver dit barn til at lege med andre også. Gå evt. sammen med de

andre forældre og arranger legeordninger, hvor alle tager en anden kammerat end de

plejer med hjem og ikke mindst støt dit barn til at turde fortælle om det, der sker.

Mobbere har som regel en stor selvtillid med en ”god” fornemmelse for, hvordan

man kan være nedbryde et andet menneske. Men mobberen er mere end det.

Mobberen er også et offer – et menneske der højst sandsynlig har manglet en dyb

følelsesmæssig tilknytning til en voksen i sit liv. Så det er ikke nok at sætte mobberne

ud på et sidespor ved at sætte restriktioner op. Der skal foregå noget på det

forebyggende plan også. Så lær børnene at give udtryk for følelser, at turde handle og

behandle hinanden ordentligt – og turde sige fra.

Vi drøfter disse ting videre i forældrebestyrelsen og personalegruppen for evt.at tage

skridt til initiativer mod mobning.

Hjemmesiden

Har i en længere periode været et smertensbarn – skidtet har ikke fungeret og vi har

ikke haft mulighed for at rette i materialet uden at ødelægge det, der var. Nye

systemer er på vej, og i skrivende stund håber jeg på, at skidtet kommer til at fungere

som en fælles hjemmeside for begge afdelinger af BørneBakkeHus.

Check selv om den er klar efter fredag d. 1. april (hæ, hæ!) på

www.bornebakkehus.dk


Rengøring af husene

I de sidste fem måneder har vi kørt en ret ensrettet ”dialog” med forskellige aktører i

Faaborg-Midtfyn Kommune om den rengøring, der blev sat i værk ved årsskiftet.

FMK vedtog sidste år, at der skulle være synlig rengøring i bl.a. daginstitutioner og

skoler for at spare, hvilket gjorde, at der skulle gøre rent i dagtimerne, hvor børn,

forældre og personale befolker institutionerne. Til stor gene for os alle. Vi har kørt

den som en arbejdsmiljø sag - uden resultat. Jeg har nu d. 25.3. bedt chefen for

rengøringsorganisationen ændre på vores rengøring, så den bliver delt op i en

rengøring fra 6 – 7.30 og fra 14 – 17 (alternativt 12-15), hvor det vil genere mindst.

Det giver gener for rengøringsassistenten, men det er nødvendigt for, at vi kan holde

hverdagen ud. Så nu venter jeg spændt på en positiv tilbagemelding.

Forårskoncert i Svanninge

Traditionen tro afholder Svanninge Børnehus og Svanninge Skole forårskoncert, hvor

alle børn er aktive med at synge sange og frembringe musikalske indslag. I år synger

afdelingens børn et par sange med pip i. Forældrene er selvfølgelig inviteret til at

overvære showet. De små er naturligvis trætte efter en lang dag i vuggestue og

børnehave, så det er helt OK, at I går i pausen efter indskolingens indslag, men kan

jeres børn klare det, er I selvfølgelig velkomne til at blive og overvære de ældre

klasser frembringelser også. Koncerten finder sted d. 13.april.

Steen

Friske fyre i en gran

More magazines by this user
Similar magazines