samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Center for Undervisning

Resume høringssvar budget 2013 - UDD

Der er på uddannelsesområdet indkommet høringssvar fra:

Østskolens Med-udvalg

Østskolens skolebestyrelse

BUPL Sydøst

Ungdomsskolens bestyrelse

Midtskolens skolebestyrelse

Midtskolens Med-udvalg

Vestskolens bestyrelse og Med-udvalg

Samt ønsker til budget 2013 fra BUPL Sydøst

Drift

Generelt ser de tre skolers bestyrelser og Med-udvalg med stor bekymring

på perspektiverne i de fremlagte reduktionsforslag. I lyset af den netop

gennemførte ændring af skolestrukturen virker reduktionsforslagene voldsomme,

og der er ikke overensstemmelse mellem vilkår og forventninger/mål.

Det vil ikke være muligt at løfte den meget udfordrende inklusionsopgave

med de fremlagte besparelser. Der peges på, at der er behov for at tilføre

ressourcer – ikke mindst til kompetenceudvikling, hvis inklusionsopgaven skal

løses.

Både fra skolernes bestyrelser, MED-udvalg og BUPL påpeges at reduktioner

på skole og SFO samarbejdet vil få negativ indflydelse på elevernes trygge

overgang til skole og for inklusionen.

Lukning af SFO II og III anbefales ikke, da Faxe Kommune er en pendlerkommune.

Ungdomsskolen gør opmærksom på ændringer i lovgivningen, som betyder

at undervisningstimetallet til knallertkørekort er forhøjet. Der indføres

samtidig en praktisk prøve for at erhverve knallertkørekort ligesom der

fremover stilles krav om færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Anlæg

Midtskolen peger på behovet for ordentlige personalefaciliteter på afdeling

Bavneskolen.

Vestskolen peger på behovet for investering i IT, lærerarbejdspladser og

etablering af SFO på afdeling Terslev Skole.

BUPL ønsker til budget 2013

Her peges blandt andet på:

at der er et stigende behov for ressourcer til inklusion

at harmonisering ikke altid skal være på mindste niveau

at ”pengene følger barnet princippet” forhindrer langsigtet planlægning.

Postadresse:

Faxe Kommune

Center for Undervisning

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56 20 30 00

Telefax 56 20 30 01

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:

Tingvej 7 - 4690 Haslev

Direkte 56203978

lsor@faxekommune.dk

Dato 20-08-2012

j./sagsnr. 00.30.10-K04-1-12

More magazines by this user
Similar magazines