samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

egi, hvorfor det vil være aktuelt, løbende at vurdere, om der er behov for opnormering i

Træningsafdelingen til at kunne varetage disse tidligere regionale opgaver.

Udover de specialiserede aflastningspladser, ser vi også et behov for konkrete

genoptræningspladser, hvor personalet døgnet rundt har fokus på træning. Dette kunne evt.

medtænkes i et kommende budget.

Ad f:

Med dette forslag kan Faxe Kommune få 1+1 til at give 3….. hvilket er vigtigt i en periode med

få midler.

Vi bakker derfor op om dette forslag af flere grunde:

Vi kan søge midler udefra, når vi selv har midler vi kan putte i projekter. (derfor kan 1+1

blive 3)

Det fokus, Øje for Nærvær har haft på kerneopgave og social kapital er guld værd – så

mere af dette.

Godt med psykologtilbud til ansatte ved behov

Implementering af nye tiltag – f.eks. nyt ledelsesgrundlag og øje for nærvær kræver

ressourcer

Vigtigt at der sendes signal om, at vi prioriterer arbejdsmiljøet.

Faxe, d. 14. august 2012

På MED-udvalgets vegne

Helle Skovgaard

Formand

Merete Andersen

Næstformand

Vi gør afstanden kort

- sammen sætter vi os i bevægelse

More magazines by this user
Similar magazines