samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Inklusion vil blive en umulig opgave og vi vil opleve, at elever i

vanskeligheder blot rummes på ”tålt ophold.”

Vi ville finde det dybt politisk utroværdigt, såfremt nogle af disse forslag

vedtages

Vi ønsker antallet af holdtimer øget, idet den nuværende tildeling ikke

engang dækker, den holddeling der er nødvendig for, at eleverne kan

være i faglokalerne

Med venlig hilsen

Helle Weile. Formand for bestyrelsen