samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Østskolen

Høringssvar til budgetreduktionsforslag

Fortsat nedprioritering af uddannelsesområdet i Faxe Kommune

- Hukommelsestab eller inkompetence?

Skolebestyrelsen på Østskolen har gennemgået de foreslåede budgetreduktioner

og har følgende overordnede kommentarer:

Indledningsvist vil vi gerne påpege den meget korte høringsfrist.

Under en uge efter skolestart og dermed også under en uge efter de nye bestyrelsers

konstituerende møder. Dette er dybt useriøst og gør reelt høringsprocessen til

et spil for galleriet!

Før sommerferien var vi gennem en langstrakt proces vedr. reformering af skolestrukturen

i Faxe Kommune. Denne endte med tre afdelingsskoler. For at få denne

ændring gjort en lille smule spiselig, blev der b.la. lovet midler til lejrskoler, øgede

midler til holddeling og inklusion m.m. og slutteligt blev der ændret ved nogle at

de oprindeligt opstillede præmisser om klassedannelser m.m.

Med udgangspunkt i de løfter der blev givet i forbindelse med etablering af ny

skolestruktur, stiller Østskolens samlede bestyrelse meget uforstående over for de

fremsendte reduktionsforslag og kan under ingen omstændigheder acceptere de

foreslåede reduktionsforslag på uddannelsesområdet.

Det er chokerende at se Faxe kommunes forvaltning bruge mandetimer på at opstille

besparelsesforslag, der er i direkte modstrid med de løfter, der blev givet i forbindelse

med etablering af den ny skolestruktur. Vi betragter det som dybt useriøst

og spild af vores og de øvrige bestyrelsers tid (foruden vores skattekroner).

Det blev flere gange under skolestrukturprocessen udtalt at nu var det slut med

"salami-metoden" og at efter reformen skulle der blive økonomisk ro på skoleområdet.

På første møde får de nye skolebestyrelser herefter forelagt foreslåede besparelser

på uddannelsesområdet i 2014 og frem, på 13,5 millioner årligt samt 9,5

millioner årligt på børneområdet. Samlet udgør disse to områder alene 59% af det

samlede reduktionsforslag. Det er dybt chokerende!

More magazines by this user
Similar magazines