samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

HASLEV MENIGHEDS DAGINSTITUTIONER - MED

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Faxe Kommune – høringssvar budget 2013

Troelstrupgård Fritten

Troelstrupvej 37 Sofiendalsvej 30

4690 Haslev 4690 Haslev

Tlf: 5631-7185 Tlf: 5631-2085

Haslev den 16. august 2012

MED ved Haslev Menigheds Daginstitutioner, HMDI, har følgende kommentarer til

budget 2013:

For medarbejderne ved HMDI, er det alt væsentligt, at få lov til at fortsætte arbejdet

med at udvikle det gode børneliv byggende på et 3-12 års dagpasningstilbud i

nuværende rammer på Sofiendalsvej og Troelstrupgård, med mulighed for gode

overgange mellem børnehave, fritidshjem og klub for børnene. Herudover er der et

økonomisk rationale i denne driftsform, med mulighed for tiltrækning og fastholdelse

af kvalificerede arbejdskraft, når fuldtidsstillinger kan opretholdes.

MED imødeser derfor med stor spænding, behandlingen af den af HMDI bestyrelses

fremsendte ansøgning om privatisering af dagpasningstilbuddene i regi af HMDI.

I forhold til de senere års besparelser, er det med stor tilfredshed at MED kan

konstatere, at fremlagte forslag er til at leve med, om end vi gerne ser et løft i de

generelle normeringer på specielt børnehaveområdet. Med forslag om indskrivning af

børn til børnehaverne i den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder, lægges der i

stedet op til yderligere belastning af medarbejdernes arbejdsvilkår på dette område,

med den konsekvens det måtte medfører i forøgede daglig arbejdspres med

nedslidning mv. til følge.

MED ser til gengæld med stor tilfredshed på, at der ikke lægges op til yderligere

reduktioner i det glimrende samarbejde vi har med hhv. Sofiendalsskolen og

Lysholm/Vibeengskolen omkring indskolingsbørnene. Det er et samarbejde der løber

gnidningsløst i daglige, og som derfor er med til at udvikle de gode tværgående

faglige kompetencer lærer og pædagoger besidder, til glæde og gavn for børnene.

På vegne af MED i HMDI

Per Løvhøj Lene Lindebæk Nielsen

Leder og formand for MED TR BUPL og næstformand for MED

More magazines by this user
Similar magazines