samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Karise Børnehus d. 16.8.2012

Høringssvar vedr. budget 2013

Der er ingen af os som synes vi har brug for flere besparelser, tværtimod – men virkelighedens økonomi

kræver desværre dette i et vist omfang.

Det forslag, som især falder os for brystet, er forslaget om nedsættelse af børnehavealderen. Det synes vi

absolut ikke er nogen god idé for vore børn. Man kan tænke at ”2 mdr. er jo næsten ingenting”, men i den

alder sker der en utrolig stor udvikling på kort tid og hvor nogle få børn sagtens kan klare at komme i

børnehave ”før tid”, må andre indimellem vente 1-2 mdr. med at komme på børnehavestuen, fordi det er

bedst for dem.

Det handler om kvalitet i udviklingen og pasningen af børnene og hertil hører, at der er personale nok til at

forstå og følge barnet på bedste måde. En nedsættelse af børnehavealderen vil forringe børnenes

muligheder for voksenkontakt og dermed bliver det også sværere at arbejde forebyggende og

inkluderende.

Derudover ønsker vi, at de tildelte regeringsmidler til at højne kvaliteten på daginstitutionsområdet vil gå til

højere personalenormering, da vi mener det er den rette vej for at opnå dette.

Pga. ferietiden har det ikke været muligt at vende dette høringssvar på personale-MED.

Venlig hilsen

Inge-Birthe Hansen Laijla Larsen Pia Jensen

FOA-FTR Bupl-TR Leder

More magazines by this user
Similar magazines