samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Høringssvar vedrørende Budget 2013

Faxe Ladeplads 15.08.12

Medudvalget i Børnehuset Mælkevejen, har følgende bemærkninger til reduktionsforslagene, der

vedrører vores område, vedr. budget 2013.

Vi er godt klar over, at der skal findes nogle midler for at opnå sammenhæng i budgettet for 2013.

Derfor har vi også den tilgang, at de fleste af forslagene, kan gennemføres uden alt for store

konsekvenser for børnene – men selvfølgelig er det en serviceforringelse.

BFU-R-04

Det forslag, som vi ser som værende det mest indgribende i børnenes hverdag, er forslag BFU-R-04,

hvor børnehavestart foreslås fra barnet er 2 år og 10 måneder. Flere kommuner har allerede indført

børnehavealder fra 2,10 år – men evalueringsrapporterne viser, at der primært er negative følger af

ændringen.

Her uddrag fra evalueringsrapport fra Frederiksberg, som Udviklingsforum har udfærdiget.

”Kun ulemper. Evalueringen af ordningen på Frederiksberg baserer sig på både en

spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige daginstitutionsledere i kommunen og en række

fokusgruppeinterview med pædagoger og forældre. John Andersen, psykolog og konsulent i

UdviklingsForum, som har forestået evalueringen for Frederiksberg Kommune, siger:

"Udviklingspsykologien siger det allerede, og evalueringen viser det i høj grad. Jo yngre en

børnegruppe er, jo mere tid skal pædagogerne bruge på basal omsorg som putning, bleskift og

hjælp til spisning, og den tid går fra andre vigtige pædagogiske aktiviteter."

For pædagogerne på Frederiksberg betyder de mange flere blebørn i børnehaven et kæmpe

tidspres samt øgede og ændrede opgaver. For forældrene betyder det bekymringer om,

hvorvidt deres børn overlades for meget til sig selv i børnehaven eller nu får den nærhed og

omsorg, de har brug for eller bare en ren ble.

Og for børnene betyder ordningen blandt andet mangel på vigtig voksenkontakt, mindre

stimulation, færre pædagogiske aktiviteter, ringere sprogudvikling, et mere utrygt børnemiljø,

og at flere børn sættes tilbage i deres udvikling.

"Evalueringen viser, at det for nogle få, meget parate børn kan være en fordel at starte tidligt i

børnehave. Der kan også være fordele for børn med større søskende, som allerede går i den

pågældende børnehave. Men ellers er der ingen pædagogiske fordele ved at sænke

børnehavealderen med to måneder," siger John Andersen.”

Her link til rapporten:

http://www.udviklingsforum.dk/Files/Rapporter/%C3%86ndret%20b%C3%B8rnehavealder_Fi

nal.pdf

Vi mener, vi skal se på de erfaringer, som flere kommuner har gjort sig, og derfor vælge en

anden model, eller finde besparelsen et andet sted. En anden model, kunne f.eks. være en

mere fleksibel overgang mellem vuggestue og børnehave, så de børn, der udviklingsmæssigt

More magazines by this user
Similar magazines