samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

BFU-R-01 Strukturelle

tilpasninger

BFU-R-04 Tidligere

børnehavestart

De skærmede børn skal som begreb være

’matrikelløse’ og det er de pædagogiske rammer

og de voksnes relation og disciplin der kvalificerer

deres status.

Hvis institutioners fornemmeste opgave er at

nærme os og øge det normale børneliv, skal

børnene opdrages og dannes i socialt stærke

grupper – OG samtidig støttes og trænes individuelt

i de discipliner der volder vanskeligheder;

sprogværksteder, kreative værksteder,

skovgrupper, udeliv, motorisk træning og social

træning med en tæt og nærværende voksen.

Det er således i samme tænkning som

ovenstående forslag om udeværksted, at vi

differentierer mellem sociale grupper og

værkstedsgrupper. I den tænkning er de

skærmede børn sidestillet med almindelige børn.

Derfor foreslår vi, at de skærmede børn på Møllen,

fordeles hvor det er mest hensigtsmæssigt i

stamgrupper og individuelt i diverse

træningsgrupper, hvor de er nøjagtig som andre

børn.

Vi vil arbejde med handleplaner, kompetencehjul

og øget forældrekontakt hvor det er

hensigtsmæssigt og meningsfuldt.

Reduktionsforslag:

Strukturelle tilpasninger er sammenlægning af

institutioner der hvor det er hensigtsmæssigt. Vi

mener det kan være en både økonomisk og

pædagogisk fordel at enhederne bliver større,

ledelsesmæssigt og personalemæssigt. Vi kan

derfra arbejde i rammerne omkring at skabe

mindre pædagogiske enheder og overskuelige

rammer indenfor de enkelte institutioner.

Der kan være noget begrænsende i, at institutioner

med 40 børn – og institutioner med 140 børn, har

samme ledelsesmæssige, strukturelle og

organisatoriske opbygning. Det mener vi med

fordel kan effektiviseres, så der spares og

opkvalificeres på lederniveau, til gavn for både

medarbejdere, børn og faglig kvalitet.

Det er foreslået at sænke alderen for optagelse i

børnehave fra 3 år - til 2 år og 10 mdr.

I 0-6 års institutionerne arbejder vi i forvejen

pædagogisk i rammerne omkring flytning af børn

fra vuggestue til børnehave, - og altid i samarbejde

med forældrene. Det typiske billede er, at vi holder

Høringssvar på budget 2013 fra Møllens MED udvalg og forældrebestyrelse 2

More magazines by this user
Similar magazines