samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Høringssvar vedr. budget 2013 fra Småfolkets forældrebestyrelse

Haslev, den 14.08.2012

Vi har kigget på reduktionsforslagene, og vi er enige om, at nu må det være nok. Hvis der skæres mere ind

til benet, frygter vi, at det ender med personaleflugt. Der tales også meget om arbejdsmiljø, og det mener

vi, bliver forringet, hvis der skal spares så meget på så mange områder. Ydermere forringer det tilbuddet til

vores børn, hvilket måske i sidste ende betyder at børnefamilier ikke bosætter sig i Faxe Kommune eller

vælger private pasningsordninger.

Vi undrer os over, at der sættes tiltag i gang (blandt andet på sprogområdet), og der så spares på det

område allerede inden tiltagene er færdiggjort. Det er demotiverende og nedgørende for personalet, der

ønsker at dygtiggøre sig indenfor meget væsentlige områder!

På vegne af bestyrelsen i Småfolket.

More magazines by this user
Similar magazines