samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Høringssvar fra Terslev Børnehus’ forældrebestyrelse

BFU-R-04: Tidligere start i børnehave

Børn i 2 ½ til 3 års alderen udvikler sig rigtigt meget. Det er her sproget for alvor kommer på plads. Det er

her de smider bleen. Det er her de udvikler selvstændighed. Men denne udvikling kræver megen støtte fra

voksen side. Det betyder at disse børn har særligt brug for voksne til at hjælpe med udvikling af sproget,

renlighedstræning o.s.v. Ved at ændre normeringen på disse børn fra godt 5 børn pr. pædagog til 11 børn

pr. pædagog bliver det helt umuligt for personalet at give dem den støtte og omsorg de har brug for i

denne vigtige periode af deres liv.

Det vil endvidere betyde at der går ressourcer fra de øvrige børnehavebørn, hvoraf nogen stadig ikke er

blevet renlige og derfor stadig er ekstra krævende. Dermed kan man forvente at deres udvikling med blandt

andet renlighed forsinkes yderligere.

Det vil i høj grad gå ud over de sårbare børn. Mange børn i dag er for tidligt fødte, eller på anden måde

særligt omsorgskrævende. Hvis disse børn flyttes endnu tidligere til et stort uoverskueligt miljø med få

voksne, får de ikke den støtte de har brug for. Dette kan betyde at den besparelse man opnår her og nu kan

blive rigtigt dyr i sidste ende når der skal betales for de problemer der senere kommer. Al forskning viser at

omsorg og voksen ressourcer er den absolut vigtigste parameter i forhold til at sårbare børn opnår succes

senere.

Sat på spidsen kan man sige at en lille besparelse nu kan blive en stor udgift senere, når den unge viser sig

ikke at fungere, og går fra at være en potentiel skatteyder til at være en udgift.

BFU-R-06: Reduktion i støttekorps

Vi oplever at der allerede nu er uacceptabel lang ventetid på hjælp når vi har brug for støtte til et barn.

Vi får ofte klager fra andre forældre over at personalet er tvunget til at bruge ressourcer på et enkelt barn,

som har brug for støtte, og derfor ikke kan være der for de øvrige børn i gruppen. Dette giver en stor

utilfredshed i forældregruppen over kommunens prioritering af ressourcer, hvor vi i høj grad føler at

kommunen flygter fra et ansvar for at spare penge. Derfor kan vi kun advare imod en yderligere reduktion.

Vi kan også frygte at når man svigter sårbare børn der har brug for støtte, giver det en stor udgift senere.

Støttekorpset er der jo fordi en tidlig indsats hjælper, og faktisk forebygger store udgifter senere i barnets

liv.

BFU-A-10: Institution i Terslev Co2 neutral

Vi er rigtigt glade for at vores store drøm om en Co2 neutral institution er ved at blive til virkelighed.

Konsekvenserne af byggeriet vil ikke kun være en nedbringelse af udgifterne til varme (selv om det er

glædeligt). Det vil også nedbringe udgifterne til vedligeholdelse, samt spare udgifterne til efterisolering af

More magazines by this user
Similar magazines