samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

BFU-R-01 Strukturelle tilpasninger

BFU-R-02 Klubstrategi 2013

Høringssvar vedrørende budget 2013

Vi syntes det er uheldigt at der igen tages penge fra klubstrategien. Vi så hellere en snarlig

harmonisering af hele klubområdet i Faxe Kommune.

BFU-R-03 Reduceret mulighed for udvikling af sprogstrategi på institutionsområdet

BFU-R-04 Tidligere start i børnehave

BFU-R-05 Ændret ledelsesstruktur og harmonisering i klubberne

Det giver mening når Klubberne er blevet så små at det ikke længere er rentabelt at drive dem.

Som det er i dag er Lederne en del af normeringen i Klubberne, så en besparelse ved at sammen

lægge Sømandshjemmet med de to andre må være meget minimal.

Vi syntes det er positivt at man vil bevare Klubberne i alle større byer, og der forsat er fokus på

udvikling af Klubstrategien.

BFU-R-06 Reduktion af støttekorps

Med venlig hilsen

Personalet Klubben Dalby

More magazines by this user
Similar magazines